Atkārtotais iestājpārbaudījums tiem, kuri būs saslimuši ar Covid-19 vai atzīti par kontaktpersonām, paredzēts 22.jūnijā.

Vienoti iestājpārbaudījumi Rīgas valsts ģimnāziju 7. vai 10.klasē, kā arī galvaspilsētas vidusskolu 10.klasēs tiek rīkoti, lai ievērotu skolēnu intereses, nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju visiem, kā arī šobrīd spēkā esošās epidemioloģiskās prasības.

Ar vienotā iestājpārbaudījuma rezultātu varēs piedalīties konkursā, uzņemšanai tajā Rīgas pašvaldības izglītības iestādē, kuru skolēns būs izvēlējies kā savu nākamo skolu.