Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri vēlas viena vai pusotra gada laikā iegūt darba tirgū pieprasītu kvalifikāciju, vēl var pieteikties mācībām kādā no 33 piedāvātajām profesijām. Līdz septembra sākumam mācībām Jauniešu garantijas programmās pieteikušies ap 2500 jauniešu.

Divas trešdaļas jauniešu īsi pēc mācību pabeigšanas strādā

Jauniešu garantija ir unikāla iespēja īsā laikā apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju, turklāt daļa no mācību laika ir prakse, kurā, sevi pierādot, ir iespēja saņemt pastāvīga darba piedāvājumu. Iegūstot profesionālo izglītību, vienmēr ir iespēja turpināt mācības augstskolās, taču apgūtā profesija ļauj veiksmīgāk uzsākt darba gaitas un virzīties pa karjeras kāpnēm. Mūsu veiktā absolventu aptauja liecina, ka gandrīz divas trešdaļas programmas absolventu jau mēnesi pēc mācību pabeigšanas strādā, savukārt nepilna desmitā daļa - turpina izglītošanos,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.

Jauniešu vidū vislielākā interese šogad ir bijusi par tādām profesijām kā pavārs, lietvedis, konditors, grāmatvedis, metinātājs, frizieris, automehāniķis, SPA speciālists, viesnīcu pakalpojumu speciālists, finanšu darbinieks, loģistikas darbinieks, restorāna pakalpojumu speciālists, programmēšanas tehniķis, klientu apkalpošanas speciālists un lauku īpašumu apsaimniekotājs.

Visvairāk audzēkņu Jauniešu garantijas programmās šogad uzņemti profesionālās izglītības kompetences centros - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikumā un Daugavpils Būvniecības tehnikumā -, kā arī Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā, Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, Rīgas 3.arodvidusskolā, Jelgavas Amatu vidusskolā un Malnavas koledžā, kurās visās kopā mācīsies vairāk nekā puse visu programmā Jauniešu garantija uzņemto jauniešu.

Vairākās programmās vēl brīvas vietas

“Šogad veiksmīgi nokomplektētas grupas Malnavas koledžas finanšu darbinieka un lauku īpašumu apsaimniekotāja profesijās. Tas skaidrojams ar to, ka Latgales reģionā ir lielas lauksaimniecības zemes platības, un jaunajiem saimniekiem ir nepieciešama lauksaimniecības izglītība, lai iesaistītos Lauku atbalsta dienesta programmās,” Jauniešu garantijas vasaras uzņemšanas tendences skaidro Elīna Purmale-Baumane.

Liela jauniešu interese šovasar bija arī par zobārsta asistenta profesiju, ko piedāvā apgūt Rīgas 1. medicīnas koledža, taču visus gribētājus nevarēja uzņemt ierobežotā vietu skaita dēļ. Rīgas 3. arodvidusskolā ievērojama interese bijusi par metālapstrādes un lietveža profesijām, savukārt Rīgas Valsts tehnikumā mācības uzsāks vairāk programmēšanas tehniķu un datorsistēmu tehniķu nekā plānots.

Profesijas, kurās īpaši gaida jauniešu pieteikumus un vēl ir brīvas vietas grupās, ir pavārs, konditors, SPA speciālists, gaļas produktu izgatavotājs, autoelektriķis, automehāniķis; lietvedis, guļbūves ēku celtnieks, drēbnieks, auklis, tērpu stila speciālists, viesnīcu pakalpojumu speciālists, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, floristikas speciālists, inženierkomunikāciju tehniķis, namdaris un citas.

Stipendija, apmaksāta dienesta viesnīca un citas priekšrocības

Lai bez maksas iegūtu profesiju kādā no Jauniešu garantijas izglītības programmām, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību. Piedāvātās iespējas var izmantot arī tie, kas strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti. Pieteikties mācībām aicināti arī vakarskolu audzēkņi un jaunieši, kas iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmās augstskolās, kā arī jaunās māmiņas.

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt dažāda veida atbalstu, tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēknim nodrošina nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas dzīvošanu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumus. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā ir apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja tas pamatoti nepieciešams.

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē var iesniegt līdz septembra beigām. Ar uzņemšanas noteikumiem un profesijām, kurās turpinās uzņemšana, var iepazīties VIAA mājaslapā, informē Kristīne Keiča, VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas pārstāve.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē no ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas, Eiropas Sociālā fonda, kā arī Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.