PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Pamatskolas eksāmenu vērtējumu turpmāk izteiks procentos
Pamatskolas eksāmenu vērtējumu turpmāk izteiks procentos
Foto: pexels
No 2022./2023. mācību gada 9. klašu absolventiem visos valsts pārbaudes darbos vērtējums tiks izteikts procentos, kas veidojas no pārbaudes darbā iegūtajiem punktiem pret maksimāli iegūstamajiem punktiem.

Šīs izmaiņas dos iespēju salīdzināt visu valsts pārbaudes darbu rezultātus - gan tos, kuri tiek vērtēti mācību iestādēs, gan tos, kuru vērtējumu nodrošina Valsts izglītības satura centrs (VISC). To paredz grozījumi noteikumos par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, kas 2022. gada 17. maijā, apstiprināti valdībā.

Pabeidzot 9.klasi, skolēniem, lai iegūtu apliecību par vispārējo pamatizglītību, būs jākārto četri noslēguma pārbaudījumi, kas tiks veidoti atbilstoši jaunajam mācību saturam un pieejai, kā arī jauniem valsts pārbaudes darbu paraugiem.

VISC noteiks eksāmenu vērtēšanas veidu. Latviešu valodas eksāmenu katru gadu vērtēs centralizēti, savukārt pārējos trīs pārbaudes darbus vērtēs centralizēti, ievērojot rotācijas principu.

Lai nodrošinātu veiksmīgu vispārējās pamatizglītības eksāmenu norisi un izmaiņas vērtējumu sistēmā jau ar nākamo mācību gadu, VISC piedāvās  valsts pārbaudes darbu paraugus,  kuros tiks norādītas minimālās prasības, lai iegūtu pietiekamu vērtējumu noslēguma pārbudījumā. Tāpat tiks skaidroti vērtēšanas kritēriji un izstrādāti metodiskie norādījumi valsts pārbaudes darba veikšanai. Pedagogiem būs iespēja piedalīties profesionālās kompetences pilnveides kursos.

Bērniem, kas mācās iekļaujošās izglītības programmās un kuriem ir mācīšanās grūtības, būs iespēja saņemt atbalstu. Jau šobrīd Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” paredz, ka skolēnam ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu valsts pārbaudes darba laikā ir pieejami nepieciešamie atbalsta pasākumi, kas izmantoti mācību procesa laikā, piemēram, laika pagarinājums, atgādņu izmantošana, asistenta palīdzība u.c.