PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

9525.jpeg
Foto: goodluz / 123RF
Veicinās digitālās kompetences attīstību Latvijas skolēniem, tajā skaitā arī veicinot IKT jomas speciālistu skaita pieaugumu nākotnē.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2016.gada 3.februārī parakstīja sadarbības memorandu, kurā vienojas sekmēt izglītojamo digitālās kompetences veidošanu, speciālistu sagatavošanu atbilstoši Latvijas tautsaimniecības, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) attīstības tendencēm, informē Diāna Āboltiņa, Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciāliste.

Būtiskākais mērķis ir veicināt digitālās kompetences attīstību Latvijas skolēniem, tajā skaitā arī veicinot IKT jomas speciālistu skaita pieaugumu nākotnē, jo pašreiz Latvijā vērojams šīs jomas darbaspēka trūkums.

"Mēs augstu novērtējam nozares pārstāvju ieinteresētību, vajadzības un sniegto atbalstu, bez kura mūsdienās šāda mācību satura attīstība nav iedomājama, veidojot vienotu izpratni gan izglītības iestādēs, gan sabiedrībā, ka matemātikā un datorikā apgūtās zināšanas un prasmes 21.gadsimtā ir nepieciešamas ikvienam kā ikdienā, tā arī visas tautsaimniecības attīstībā," novērtējot sadarbības memorandu, atzina VISC vadītājs Guntars Catlaks.

Digitālo mācību līdzekļu un resursu pilnveide, mācību satura izstrāde atbilstoši IKT attīstības tendencēm, skolēnu motivēšana IKT karjerai, pedagogu digitālo prasmju uzlabošana ir tikai daži no jautājumiem, ar kuru palīdzību, aktīvi sadarbojoties VISC un LIKTA, nākotnē iespējams samazināt IKT speciālistu darbaspēka trūkumu. LIKTA un VISC kopīgi izstrādās arī pedagogu profesionālās pilnveides programmas jaunu tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā, ņemot vērā tehnoloģiju nepārtraukto mainību.

Tāpat turpināsies jau šobrīd veiksmīgi uzsāktais darbs mācību kursa Datorikas programmu aprobācijas īstenošanā vairāk kā 150 Latvijas skolās.