To paredz valdībā apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos par kārtību, kādā vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs tiek īstenots karjeras atbalsts izglītojamajiem*, informē Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departaments.

Lai efektīvi nodrošinātu Latvijas komandas pārstāvību starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos EuroSkills** un Worldskills, tiks paplašināts to personu loks, no kura atlasa potenciālos konkursantus sagatavošanās procesam un dalībai konkursos. Tā kā gatavošanās un dalība starptautiskajos jauno profesionāļu konkursos ir laikietilpīgs un nopietns process, nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia godalgotie konkursanti ne vienmēr var rast laiku un iespēju piedalīties starptautiskajā konkursā. Savukārt dalībnieki, kas uzrāda augstus sasniegumus, bet nesaņem godalgotu vietu nacionālajā konkursā, šobrīd nevar pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī normatīvos noteiktā ierobežojuma dēļ.

Tāpat ar MK grozījumiem tiks mazināts administratīvais slogs attiecībā uz skolēnu skaita fiksēšanu un finansējuma aprēķināšanu jaunajam mācību gadam vispārējās izglītības iestādēs, kā arī vienkāršota un samazināta datu uzkrāšana par izglītojamajiem, kas piedalās karjeras konsultācijās.

Ar 2018. gada 14. augustā valdībā apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos var iepazīties MK mājaslapā.

*2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 359 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi.

**2018. gada starptautiskais konkurss EuroSkills no 26. līdz 28. septembrim norisināsies Budapeštā, Ungārijā un Latviju tajā pārstāvēs 12 jaunie profesionāļi 10 prasmju konkursos.