PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

Par izciliem mācību sasniegumiem sveic Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas absolventu
Par izciliem mācību sasniegumiem sveic Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas absolventu
Foto: Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Saņemot visaugstāko vidējo vērtējumu pilsētā obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos, šodien, 22.jūlijā Liepājas pašvaldībā tika sveikts Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas absolvents Valts Kālis.

V.Kālis saņēmis visaugstāko vidējo vērtējumu obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos (latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā) ar kopējo rezultātu virs 90%. Novērtējot jaunieša sasniegumus, pašvaldībā tika pasniegta naudas balva 1 500 eiro apmērā, kā to paredz Liepājas pilsētas domes nolikums "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju".

Kā saka Valts: "Pēdējais mācību gads bija īpaši izaicinošs, ņemot vērā esošo situāciju un apzinoties, ka attālināto mācību gada noslēgumā jāraksta centralizētie eksāmeni. Uzskatu, ka viss izdevās ļoti labi, taču vēlos uzsvērt, ka šie centralizēto eksāmenu rezultāti nav tikai mans nopelns. Saku ļoti lielu paldies visiem skolotājiem, skolas vadībai un ģimenei. Paldies, ka spēja un palīdzēja pielāgoties, ka sniedza zināšanas augstā līmenī un mani atbalstīja, lai es spētu to paveikt."

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis pauž gandarījumu un uzsver: "Valts ir uzņēmīgs, aktīvas dzīves pozīcijas cilvēks ar neizsīkstošu enerģiju un lielu atbildības un pienākuma sajūtu, kurš Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā mācījies no 2018.gada 1.septembra. Apbrīnojama ir puiša spēja būt un paspēt visu vietā, laikā - pārdomāti, kvalitatīvi, gan 11.klasē kļūstot par skolas skolēnu parlamenta prezidentu, demonstrējot līdera dotības, organizatoriskās prasmes, gan aktīvi sportojot, gan pārstāvot skolu dažādos konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, gan dziedot skolas jauktajā korī, gan labi un teicami mācoties. Valtam raksturīga humora dzirkstelīte, tolerance un cieņa pret apkārtējiem, patstāvība savu lēmumu pieņemšanā un uzdrīkstēšanās darīt."

Savukārt klases audzinātāja Sandra Šulme akcentē, ka "Valts ir skolēns ar spēcīgu gribu, varēšanu un mērķtiecīgs - īsts ģimnāzists. Ģimene viņam bija iedvesmas avots, kas man kā klases audzinātājai bija bonuss kopīgajai sadarbībai. Novēlu Valtam turpināt kāpt virsotnēs, lai sasniegtu iecerēto."

Domes sēdē jaunieti svinīgi sveica Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš un Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre - Lathere. Izsakām vislielāko paldies jaunieša ģimenei par atbalstu un skolas pedagogiem - par ieguldījumu jaunā talanta izaugsmē.