PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

IMG_20181215_140650-700x525.png
Foto: Latvijas Studentu apvienība
Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidenta amatā ievēlēta līdzšinējā LSA Akadēmiskā virziena vadītāja, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studente Justīne Širina, kura vienīgā izvirzīja savu kandidatūru, informēja organizācijā.

J. Širina par būtiskiem uzskata tādus uzdevumus, kuriem LSA līdz šim pievērsusies tikai nelielā mērā vai pat nemaz. Augstākās izglītības politikas veidošanas virzienā J. Širina piedāvā līdzšinējos uzdevumus papildināt ar LSA analītiskās kapacitātes attīstīšanu, kā piemēru nosaucot šogad izstrādāto ziņojumu par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidi, LSA stratēģiskās komunikācijas pilnveidošanu, starptautiskās sadarbības veicināšanu, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, kā arī sadarbību ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un sekošanu līdzi Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Organizācijas iekšienē ieviešamie jauninājumi būtu LSA pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde, pievēršanās LSA Stratēģijas padomes izveidei un vienotas izpratnes par LSA mērķiem un vērtībām veidošana, tā attīstot piederības sajūtu organizācijai.

Jaunievēlētās LSA prezidentes programmā kā prioritāri virzieni iekļauti arī tie, kuros LSA darbojas ikdienā - problēmjautājumu risināšana, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, sadarbība ar partneriem - politiķiem, ministrijām un citām augstākās izglītības nozari pārstāvošajām organizācijām, iesaiste starptautiskajās valstu nacionālo studentu apvienību organizācijās, atvērtas un iesaistošas iekšējās vides veidošana, LSA īstenoto projektu pilnveide un organizācijas finanšu stabilitātes nodrošināšana.

Valdes modeli pagaidām nav paredzēts mainīt - LSA valde turpinās strādāt šībrīža sastāvā līdz tās termiņa beigām. J. Širinas pieteikumā tika minēts, ka jauns valdes modelis varētu tikt prezentēts marta beigās plānotajā LSA kongresā.

J. Širina studējošo pārstāvniecībā iesaistās trešo gadu, un, pirms kļuvusi par LSA Akadēmiskā virziena vadītāju, bijusi Akadēmiskā virziena vadītāja palīdze zinātnes jautājumos, Nākotnes studiju foruma projekta vadītāja, vadījusi arī fakultātes studentu pašpārvaldi.

Kā ziņots, ņemot vērā viedokļu nesakritību organizācijai būtiskos jautājumos, no amata atkāpās LSA prezidents Dāvis Freidenfelds. Atkāpšanos Freidenfelds pamatojis ar to, ka viņa vīzija par organizācijas darbību atšķiras no LSA biedru - augstskolu studējošo pašpārvalžu - vīzijas, kā arī ar viedokļu nesakritību organizācijai būtiskos jautājumos.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) students D. Freidenfelds LSA prezidenta amatā tika ievēlēts šī gada 28.aprīlī. LSA prezidents tika ievēlēts ar otro mēģinājumu organizācijas ārkārtas kongresā, pirmajā reizē izbrāķējot amatam izvirzīto Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti Aneti Ašmani.

LSA prezidents pārstāv Latvijas studējošos intereses nacionālā līmenī, iesaistās augstākās izglītības politikas veidošanas procesos, aizstāv studējošo viedokli, ikdienā vadot LSA.