LU Teoloģijas fakultātes studenti izvēlas studēt teoloģiju un reliģijpētniecību, lai izzinātu pasauli sev apkārt, paplašinātu redzesloku, izprastu reliģisko situāciju gan Latvijā, gan citur, atrastu atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem, kā arī lai pilnveidotu sevi. LU Teoloģijas fakultātes bakalaura studiju programmas studente Evelīna Astrātova (@eveliina_a) uzsver, ka

“studijas LU Teoloģijas fakultātē sniedz  plašāku skatījumu uz pasauli kopumā un cilvēkiem mums apkārt. Tas ir veids, kā, iepazīstot sevi un attīstot savas prāta spējas, saprast citus, izzināt dažādo un ieraudzīt visos vienojošo”.

Studiju procesa laikā ikvienam studentam ir iespēja iesaistīties fakultātes studentu pašpārvaldē, dažādu pasākumu organizēšanā, prezentēt savus pētījumus zinātniskās konferencēs, kā arī piedalīties mācību braucienā praktiskās teoloģijas studiju kursa ietvaros.

Iesniedzot dokumentus, sākot no 2023. gada 14. jūlija, ir iespējams pretendēt uz kādu no 26 budžeta vietām! Uzņemšanā tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu rezultāti matemātikā, kā arī latviešu un angļu (vai arī franču vai vācu) valodā, gada atzīme vēsturē (vai arī sociālajās zinībās un vēsturē vai vēsturē un sociālajās zinātnēs), kā arī visu nokārtoto centralizēto eksāmenu vidējais vērtējums.

Vairāk uzzini www.gribustudet.lv, www.tf.lu.lv, vai rakstot uz [email protected].

LU Teoloģijas fakultātes studentu un mācībspēku saime ir cilvēcīga kopiena, kas ir atvērta dažādiem pasaules ieskatiem.

Teoloģija – zinātne par dievišķo un cilvēcīgo!

Reklāmraksts