PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

11923.jpeg
Foto: 123RF
Saeima konceptuāli atbalstījusi grozījumus Augstskolu likumā.

Grozījumi paredz atteikties no pašlaik esošā ierobežojuma, ka profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus drīkst atzīt profesionālās vai akadēmiskās studiju programmās tikai 30% apmērā.

Likumprojekta anotācijā norādīts, ka šāds ierobežojums nav noteikts ārpus formālās izglītības apgūtajā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas gadījumā. Šāds ierobežojums arī neatbilst ārpus formālās izglītības apgūtajā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas mērķim.

Šis mērķis dot iespēju personām, kuras ir sasniegušas kādus studiju rezultātus ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē, atzīt tos, tādējādi samazinot laiku studijās, apgūstot jau esošas zināšanas, prasmes un kompetenci.

Tāpat likuma attiecīgajā normā jēdziens "iepriekšējā izglītībā" aizstāts ar "ārpus formālās izglītības apgūtajā pieredzē", lai normatīvajā aktā lietotu atbilstošus terminus, informē aģentūra LETA.

Tāpēc likumā tiks precizēta attiecīgā norma, nosakot, ka augstskola vai koledža izvērtē personas studiju rezultātus, kas sasniegti ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē, un, ja tie atbilst attiecīgās studiju programmas prasībām, atzīst tos, kā arī piešķir attiecīgus kredītpunktus.