Profesorei Ilzei Valcei Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniegs par ieguldījumu Dziesmu svētku tradīcijas attīstīšanā, kora dziedātāju un mūzikas pedagogu sagatavošanā, bet Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesoram filoloģijas doktoram Edgaram Lāmam - par nozīmīgu ieguldījumu literatūras pētniecībā un humanitāro zinātņu prestiža nostiprināšanā.

Ministru kabineta Atzinības rakstus pasniegs izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Laura Zaharova.

Tāpat valdība atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Keitai Rotko-Preizelai un Kristoferam Rotko par īpašiem nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu reģiona un valsts kultūrvides attīstībā. Tos pasniegs kultūras ministre Dace Melbārde.

Lai izteiktu valdības atzinību izciliem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības un politiskās jomas darbiniekiem, Ministru kabinets 1995.gada aprīlī nodibināja Ministru kabineta Atzinības rakstu.