PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

9417.jpeg
Foto: halfpoint / 123RF
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (LU PPMF) aicina izvirzīt pretendentus LU PPMF Gada balvai. 

Balva tiks pasniegta trīs nominācijās - Gada studējošais, Gada mācībspēks un Gada vispārējā personāla darbinieks. Pretendentu izvirzīšana notiks līdz 15.aprīlim.

Apbalvojuma mērķis ir viena akadēmiskā gada ietvaros izvērtēt un godināt LU PPMF ievērojamāko studējošo, mācībspēku un vispārējā personāla darbinieku, kuru darbība ir guvusi atzinību LU PPMF, veicinājusi fakultātes atpazīstamību un veidojusi profesijas pozitīvo tēlu. Apbalvojuma pretendentus var pieteikt LU PPMF studējošie, mācībspēki un vispārējā personāla darbinieki. Nosauktajām balvām izvirzītos pretendentus izvērtēs Gada balvas komisija, kuru pārstāvēs PPMF absolventi no visām studiju jomām. Gada balvas laureāti saņems vadības pateicības un mācībspēka, mākslinieka Jura Leitāna īpaši izveidotu balvu, informē Latvijas Universitātes Preses centrs.

LU PPMF dekāns Andris Grīnfelds: "Intensīvi strādājot visu gadu, reizēm aizmirstam novērtēt un pateikt paldies studentiem un kolēģiem, kuri ar savu darbu un attieksmi palīdzējuši fakultātes tēla veidošanā un popularitātes vairošanā. Lai Gada balva kļūst par tradīciju, kura ļaus novērtēt gan studentu, gan docētāju, gan darbinieku piederību un lojalitāti fakultātei, kompetenci studijās un profesionalitāti darbā!".

Apbalvojumu Gada students piešķir par aktīvu un pozitīvu iesaistīšanos LU studijās, piederības veicināšanu fakultātei, savas profesijas pozitīva tēla veidošanu. Apbalvojumu Gada mācībspēks piešķir par aktīvu darbību fakultātē, kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes) izpausmi studiju procesā, koleģialitāti, lojalitāti profesijai, atpazīstamības veicināšanu. Apbalvojumu Gada darbinieks piešķir par studējošo, mācībspēku, vispārējā personāla darbinieku vai sadarbības partneru vēlmju īstenošanu un rezultātu sasniegšanu, elastību un radošu pieeju darbam, profesionālo zināšanu un iemaņu izmantošanu, laipnu, atsaucīgu un draudzīgu attieksmi, iegūto atzinību LU PPMF personāla vidū.

Pieteikumu ar argumentētu pamatojumu pieteicējs iesniedz elektroniskā formā LU PPMF mājaslapā. Gada balvas pretendentu izvērtēšana notiks aprīļa beigās, savukārt, balvas pasniegšana notiks svinīgā ceremonijā akadēmiskā gada beigās.