Līgums "Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas pilsētas izglītības iestādēs" ticis lauzts vakar, ziņu aģentūru LETA informēja Siguldas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas vietniece Liene Jurkāne.

Siguldas novada pašvaldībai rūp bērnu un skolēnu veselība, tādēļ, saņemot informāciju par pārkāpumiem skolēnu ēdināšanā, pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu lauzt līgumu ar sabiedrisko iestādi Kretingos maistas. Iepirkuma rezultātā pašvaldības un Kretingos maistas līgums noslēgts 2010.gada novembrī, un tā beigu termiņš bija 2015.gada jūnijs.

"Darbs piecu gadu garumā ar šo ēdinātāju ir bijis ļoti grūts, sarežģīts un prasījis daudz pūļu no pašvaldības puses. Šajā reizē saņemtie Pārtikas un veterinārā dienesta ārpuskārtas pārbaudes rezultāti ir īpaši nopietni, lai pašvaldība, rūpējoties par novada skolēnu veselību, pieņemtu galīgo lēmumu par līguma laušanu ar Kretingos maistas, kas nodrošināja ēdināšanu vairākās Siguldas izglītības iestādēs, skaidrojis Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) regulāri ir veicis kontroli Siguldas novada izglītības iestāžu ēdnīcās. Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore Jeļena Zarandija norāda, ka piecu gadu laikā situācija vairākkārt risināta, aicinot ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju uz pārrunām, kurās piedalījušies gan skolu direktori, gan uzņēmuma pārstāvji, gan skolēnu vecāki. Tāpat apsekotas izglītības iestāžu ēdnīcas, un, konstatējot nepilnības vai pārkāpumus, iesniegtas pretenzijas Kretingos maistas, pieprasot to novēršanu. Tomēr tik nopietni pārkāpumi, kā norādīts PVD aprīļa atzinumā, netika konstatēti.

Pašvaldība arī izteikusi aizrādījumus trīs izglītības iestāžu vadītājiem par nepietiekamu ēdināšanas pakalpojumu nodrošinātāju kontroli un pieprasījusi paskaidrojumus par radušos situāciju.

"Skolu direktoriem jābūt aktīvākiem, uzraugot, kas notiek viņu vadītajās iestādēs, un jāseko līdzi pakalpojumu nodrošinātāju kvalitātei. Kā jau norādījis Pārtikas un veterinārais dienests, skolas medmāsām ir pienākums katru dienu sekot līdzi ēdienkartei, atvestajiem produktiem un porciju kvalitātei. Daži no saņemtajiem PVD atzinumiem rada šaubas par kāda iestādes vadītāja atbildīgu amata pildīšanu, tādēļ esam pieprasījuši paskaidrojumus no visiem skolu direktoriem," uzskata domes priekšsēdētājs, norādot, ka skolu direktori par šī gada aprīlī PVD sastādītajiem protokoliem pašvaldību nebija informējuši un domes vadība par situāciju uzzināja tikai no medijiem.

Pašvaldība, ņemot vērā situācijas nopietnību, ir izdevusi rīkojumu visām novada izglītības iestādēm nodrošināt kontroles žurnālus, kuri nepieciešamības gadījumā būs operatīvi pieejami pašvaldībai. Kontroles žurnālos izglītības iestāžu medmāsām turpmāk būs jāatzīmē pārbaudes rezultāti un gadījumos, ja tiks konstatēti pārkāpumi skolēnu ēdināšanā, par tiem pašvaldība būs jāinformē nekavējoties.