PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

9713.jpeg
Foto: halfpoint / 123RF
Trešdien, 30.martā, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis piedalās Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē. 

Tajā viens no būtiskākajiem jautājumiem ir diskusija par reformām izglītības sistēmā un sadarbība ar pašvaldībām reformu veiksmīgai ieviešanai.

"Resursi sekmīgām pārmaiņām izglītības sistēmā nav tikai papildu finanšu injekcijas. Tikpat liela nozīme ir kritēriju kopumam, kas dod skaidru un vienotu rīcības modeli ikvienai pašvaldībai mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības sistēmas attīstībai," uzsver K.Šadurskis. Saprotams, ka bez papildu finansējuma vairumam pašvaldību nodrošināt algu pieaugumu pirmsskolas pedagogiem būs teju neiespējami. Tādēļ valsts budžeta sagatavošanas procesā ministrs aicinās valdību atbalstīt finansējuma pieauguma grafiku pirmsskolām. K.Šadurskis cerīgi raugās uz iespēju palielināt finansējumu nākamajos gados visās izglītības pakāpēs, sākot no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai un zinātnei. Pamatu optimismam dod valdības noteiktā prioritāte izglītības jomai, kā arī Ministru prezidenta Māra Kučinska un finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas paustais atbalsts finansējuma palielināšanai izglītībā un zinātnē, informē Mārtiņš Langrāts, izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska padomnieks.

Ministrs vērš uzmanību, ka skolu tīkla sakārtošanā un finansēšanas modeļa ieviešanā pašvaldības un to pārstāvētās organizācijas ir svarīgākais sadarbības un dialoga partneris. "Tieši pašvaldības lemj par skolu tīklu un citiem ar izglītības procesu nodrošināšanu saistītiem jautājumiem," uzsver K.Šadurskis.

Īstenojot pārmaiņas pedagogu atalgojuma modelī, izstrādājot kritēriju kopumu efektīvam skolu tīklam, kas skolēniem rada kvalitatīvas izglītības iespējas, ikviena pašvaldība saskarsies ar pārmaiņām, kuru sekmīgai īstenošanai ir vajadzīgi gan finanšu instrumenti, gan starpnozaru ministriju atbalsts dažādu funkciju veikšanai. Ministrs kā piemēru min Satiksmes ministrijas lomu mobilitātes un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai. Tikpat nozīmīga ir arī citu ministriju un valsts institūcija koordinēta līdzdalība sekmīgam pārmaiņu procesam vispārējās izglītības līmenī.

Izglītības un zinātnes ministrija reformas izglītības sistēmā gatavo saskaņā ar 12.Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izstrādāto un Saeimā 2015. gada 17.decembrī pieņemto lēmumu "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas", deklarāciju par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, Valdības rīcības plānā iekļautajiem uzdevumiem un citiem politikas plānošanas dokumentiem.