Darba devēji dalījās savā pieredzē par praktikantu izaugsmi no darba vidē balstītu mācību uzsākšanas brīža līdz pilnīgas pārliecības iegūšanai par saviem spēkiem un  došanās savās turpmākajās darba gaitās. Absolventi, kuri šobrīd sekmīgi darbojas savās izvēlētajās profesijās, dalījās ar pieredzi pie saviem prakšu devējiem un atzina, cik nozīmīga loma veiksmīgai sadarbībai ir spēja uzticēties.

Pateicības pēcpusdienā Projektu nodaļas vadītāja Laura Ait-Ožmida informēja par īstenotajiem Erasmus+ projektiem un dalījās ar projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide darba vidē balstītās mācībās ārvalstīs” (2020-1-LV01-KA116-077277) sasniegtajiem rezultātiem un pieredzes stāstiem. Vienlīdz nozīmīga ir pieredze praksē Latvijā un ārvalstīs, atzina kā absolventi, tā prakšu vadītāji, uzsverot, ka redzesloka paplašināšana un izkāpšana no savas komforta zonas palīdz attīstīties un kļūt  par profesionāli savā izvēlētajā jomā.

RSMT direktore Ulrika Naumova  pasākumu noslēdz ar pateicības vārdiem kā prakšu devējiem, tā tehnikuma pedagogiem: “Ar šo gadu mēs uzsākam jaunu tradīciju - pateicības pēcpusdienu mūsu prakšu devējiem, uzņēmumiem, kuri nodrošina jaunajiem speciālistiem iespēju pielietot savas zināšanas un prasmes darba vidē, augt un attīstīties savā meistarībā. Mums ir svarīgi, lai darba devēji  savstarpēji iepazīstas, veido jaunas sadarbības idejas un platformas vēl labākām prakses pieredzēm.”

Pasākums bija iedvesmojošs, ko apliecina arī viesu teiktais pēc pasākuma. “Bija ļoti gaumīgs, aktīvs un interesants pasākums – audzēkņu un pedagogu stāsti patiešām iedvesmojoši un ar tādiem  nepieciešams dalīties, motivējot  citus.” tā pēc pasākuma atzina Latvijas Darba devēju konfederācijas komanda.

Una Bernatoviča, Unastyle imidža skolas direktore: “Ļoti jauks un iedvesmojošs pasākums. Varējām satikt gan pedagogus, gan prakses vadītājus un pārrunāt arī turpmāko sadarbību. Būtu vērts šo pasākumu redzēt vairāk skolas audzēkņiem. Tas varētu viņus iedvesmot un motivēt mācīties un apgūt visas prasmes, lai pēc tam tiktu uz šīm foršajām praksēm gan ārpus Latvijas, gan tepat. Prieks bija satikt arī pārējos kolēģus un dzirdēt viņu pieredzi!”

Rīgas Stila un modes tehnikums izsaka pateicību visiem, kas atrada laiku, bija klātesoši un dalījās ar savu pieredzi!