PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

Pavasarī Latvijas skolas uzsāks dalību starptautiskos izglītības pētījumos
Pavasarī Latvijas skolas uzsāks dalību starptautiskos izglītības pētījumos
Foto: IZM
Šī gada pavasarī daudzas Latvijas skolas saņems uzaicinājumu piedalīties starptautiskos izglītības pētījumos. Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā pārbaudīs 15 gadus jauno skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences. Tāpat notiks Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums 8. klašu skolēniem un Starptautiskais matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču izmēģinājuma pētījums 4. klašu skolēniem.

Latvijas skolēnu, pedagogu, vecāku un skolu direktoru dalība pētījumos ir svarīga turpmākai izglītības sistēmas pilnveidei. Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā pētījumus skolās veiks un iegūtos datus analizēs Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts. 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programma (OECD PISA 2022)

No marta līdz maijam OECD PISA 2022 piedalīsies 15 gadus jauni skolēni, kas mācās ne zemāk par 7. klasi, vecāki un skolu direktori. Pētījums vērtēs skolēnu kompetences matemātikā, lasīšanā, dabaszinātnēs un prasmē darboties radoši, savukārt vecāki un skolu direktori tiks aicināti aizpildīt aptaujas par mācību procesu. OECD PISA 2022 mērķis ir izmērīt skolēnu kompetenci izglītības procesā iegūto zināšanu un prasmju pielietošanai reālai dzīvei pietuvinātās situācijās, konstatēt skolēnu gatavību mācīties, turpināt izglītību un būt sekmīgiem sabiedrības locekļiem.

Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums (IEA ICCS 2022)

No marta līdz maijam IEA ICCS 2022 piedalīsies 8. klašu skolēni, pedagogi un skolu direktori. Pētījumā vērtējamās jomas iekļaus ilgtspējību, līdzdalību digitālajā vidē, dažādību, jauniešu viedokli par politiskajām sistēmām, savukārt pedagogi un skolu direktori tiks aicināti aizpildīt aptauju par mācību procesu un savu redzējumu par pilsonisko izglītību. IEA ICCS 2022 mērķis ir izpētīt jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņu pienākumus un noskaidrot astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā.

Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskais matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču izmēģinājuma pētījums (IEA TIMSS 2023)

No marta līdz aprīlim IEA TIMSS 2023 piedalīsies 4. klašu skolēni, vecāki, pedagogi un skolu direktori. Pētījumā vērtējamās jomas iekļaus matemātiku un dabaszinības. IEA TIMSS 2023 mērķis ir salīdzināt un interpretēt atšķirības skolēnu rezultātos, kā arī palīdzēt uzlabot matemātikas un dabaszinātņu mācīšanu un apguvi visā pasaulē. Izmēģinājuma pētījuma galvenais mērķis ir instrumentu un testēšanas procedūras pārbaude.

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos

Lai uzzinātu vairāk par starptautisko pētījumu norisi šī gada pavasarī, aicinām skatīt uzziņu

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos ir viens no pasākumiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija īsteno, lai sasniegtu Izglītības attīstības pamatnostādnēs definēto mērķi veidot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un tās resursu pārvaldību.  Latvijas dalība starptautiskos izglītības pētījumos notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā  Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” un Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

Logo_ansamblis_IZM+ESF.JPG