PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

9621.jpeg
Foto: pressmaster / 123RF
2018./2019.mācību gadā skolās plānots ieviest jaunu mācību priekšmetu - cilvēkdrošību, šodien vienojās Ministru kabineta komiteja.

Kursa mērķis ir vispārējās vidējās un profesionālās izglītības izglītojamajiem veidot zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par ikdienā iespējamām bīstamām situācijām, drošas uzvedības principiem, kā arī katastrofām, kas var notikt, īpašu uzmanību pievēršot rīcībai ārkārtas gadījumos, informē ziņu aģentūra LETA.

Cilvēkdrošības kursa saturs nodrošina, ka izglītojamais vispārējās un profesionālās izglītības procesā apgūst zināšanas par ikdienā iespējamām bīstamām situācijām, drošu uzvedību mājās, transportā, uz ielas, kā arī uzturoties dabā. Tāpat kurss satur informāciju par valstī iespējamām katastrofām un to sekām, rīcību dažādu apdraudējumu gadījumos, pirmās palīdzības sniegšanu, valsts iestādēm un dienestiem, kas veic katastrofu pārvaldīšanu, valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūru, organizāciju un vadību. Plānots informēt arī par iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem civilajā aizsardzībā, civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu, iedzīvotāju rīcību, dzirdot trauksmes signālu, terorismu un tā izpausmēm, kā arī individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un evakuācijas pasākumiem katastrofas gadījumā.

Cilvēkdrošības mācību kursa satura izstrādei tiks izveidota darba grupa, pieaicinot atbildīgo nozaru ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Kursa satura ieviešana vispārējā izglītībā pēctecīgi pa izglītības pakāpēm tiks sākta līdz ar kompetenču pieejā balstītā satura ieviešanu, sākot ar 2018.gadu, bet profesionālajā izglītībā - līdz ar modulāro profesionālo izglītības programmu ieviešanu, sākot no 2020.gada.