PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

8775.jpeg
Foto: alexraths / 123RF
Pedagogu atalgojuma jauno modeli uz Ministru kabineta sēdi aicina virzīt tikai tad, kad būs panākta vienošanās ar sociālajiem partneriem. 

Tā atzina Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIDA) un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA).

Joprojām nav ņemti vērā vairāki būtiski iebildumi no sociālo partneru puses, tādēļ darbs pie Ministru kabineta noteikumu projekta jāturpina un to nekādā gadījumā nedrīkst izskatīt steidzamības kārtā, sacīja LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

I.Vanaga uzskaitīja, ka, piemēram, lielajās izglītības iestādēs modelis paredz darba algas samazinājumu, kontaktstundu skaita palielinājumu, skolotāju papildus veicamo pienākumu stundu skaita samazinājumu (gatavošanos, rakstu darbu labošanu, individuālo darbu ar skolēniem un klases audzināšanu). Savukārt mazajām izglītības iestādēm piešķirtais amata vienību skaits ir nepietiekams, lai realizētu mācību programmas, informē ziņu aģentūra LETA.

Neadekvāti zems atalgojums tiek paredzēts pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, daļai no atbalsta personāla, kā arī augstskolu un koledžu pedagogiem, uzsvēra pedagogu apvienības.

Izglītības un zinātnes ministrija  (IZM) par LIZDA, LIVA un citu sociālo partneru iesniegtajiem priekšlikumiem norāda, ka vairāki iebildumi nav ņemti vērā, jo to ieviešanai nepieciešami papildu budžeta līdzekļi. Gan LIZDA, gan LIVA atkārtoti pauda viedokli, ka, pamatojoties uz pilnībā izstrādātu pedagogu atalgojuma jauno modeli, nepieciešams sagatavot darba samaksas paaugstināšanas grafiku, izprotot ierobežotā finansējuma problēmas valstī.

LIZDA vērš uzmanību uz to, ka līdz šim vairāku gadu garumā netika nodrošināts finansējums izglītības jomai tādā apmērā, kā nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tāpēc aicina to ņemt vērā arī pie šo Ministru kabineta noteikumu izstrādes.

E-klase jau informēja, ka IZM rosina jauno pedagogu darba samaksas modeli ieviest tikai nākamajā gadā, turklāt darot to divos atsevišķos posmos.

Modeļa ieviešana valsts profesionālās izglītības iestādēs varētu notikt jau 1.janvārī, bet pašvaldību un privātajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs - tikai ar 2016.gada 1.septembri.

Pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanai valsts budžetā gadā papildus ir nepieciešami 31,43 miljoni eiro, 2016.gada četriem mēnešiem - 10,48 miljoni eiro, lai novērstu pašreizējo pedagogu atalgojuma nevienlīdzību un palielinātu nepieciešamo atbalstu skolēniem.