Iepriekš piemaksas saņēma pedagogi, kuri kvalitātes pakāpes saņēmuši Eiropas Sociālā fonda projekta Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos gaitā.

No 1.septembra visi pedagogi, kuriem piešķirta 3.kvalitātes pakāpe saņems 31,87 eiro piemaksu. Par 4.kvalitātes pakāpi būs iespējams saņemt piemaksu 79,68 eiro vērtībā, bet par 5.kvalitātes pakāpi - 99,60 eiro. Piemaksu summa paredzēta vienai pedagoga darba likmei proporcionāli tarificētajai slodzei, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Valdībā pieņemtie grozījumi Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas un dejas izglītības programmas paredzēs arī to, ka izglītības iestādes līdz kārtējā gada 1.oktobrim iesniegs Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (LNKC) izglītības iestādes dibinātāja apstiprinātu dotācijas pieteikumu nākamajam budžeta gadam. Izglītības iestādei būs jāiesniedz arī tarifikācija par valsts budžeta finansēto daļu pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1.septembri.

Lai nodrošinātu piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojuma kontroli, izglītības iestādes dibinātājam līdz kārtējā gada 10.janvārim būs jāiesniedz arī pārskats par dotācijas izlietojumu ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību informācijas sistēmā, kuru apstiprinās LNKC.

Dotācijas apmēru pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām laikposmā no 1.septembra līdz 31.decembrim un no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim attiecīgajai izglītības iestādei LNKC aprēķina, pamatojoties uz izglītības iestādes sniegto informāciju par pedagogu skaitu, kuri ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi un šiem pedagogiem no valsts budžeta finansējuma tarificēto pedagoģisko likmju skaitu līdz 2014.gada 27.maijam.