PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 04. marts

Alise, Auce, Enija

8072.jpeg
Foto: dolgachov / 123RF
Izstrādājot jauno pedagogu darba samaksas modeli, pedagogi rosina tajā noteikt maksimālo skolēnu skaitu vienā klasē.

Tā liecina Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) apkopotie priekšlikumi.

Pedagogi uzskata, ka minētais priekšlikums varētu veicināt izglītības kvalitāti un mazināt pedagogu pārslodzi. Minimālā skolēnu skaita noteikšana, viņuprāt, būtu īpaši nepieciešama sākumskolā un pirmsskolas izglītības grupā. Tāpat būtu jānosaka arī maksimālais kontaktstundu skaits vienā nedēļā, uzskata pedagogi, informē ziņu aģentūra LETA.

Pedagogi rosina palielināt laiku, kas plānots stundu gatavošanai un darbu labošanai, to līdz 100% kāpinot matemātikā un valodās, līdz 80% - mūzikai, mākslai, mājturībai, sportam, psiholoģijai, filozofijai, bet līdz 90% - visiem pārējiem mācību priekšmetiem. Tāpat būtu nepieciešams palielināt stundu skaitu, kas plānots klases audzināšanai un individuālajam darbam ar skolēniem.

Būtu nepieciešams palielināt arī amata vienību skaitu, kas vajadzīgs mācību programmas izpildei, jo pēc aprobācijas otrā posma amatu vienību skaits ir nepietiekošs un izglītības iestādes nevar realizēt izglītības programmu, norāda LIZDA. Turklāt kontaktstunda jāattiecina kā astronomiskā stunda, nevis 40 minūšu ilga nodarbība, jo arī skolēnu starpbrīžos pedagogi ir atbildīgi par izglītojamajiem un veic pienākumus, piemēram, gatavojas stundu norisei, atbild uz skolēnu jautājumiem, uzrauga situāciju gaiteņos u.c. Modelēšanas periodā stundas ilguma koeficents bija 40/60, kas nozīmē, ka skolotājam netiek maksāts par starpbrīžiem, uzsver arodbiedrībā.

Tikmēr atbalsta personāls uzskata, ka būtu nepieciešams palielināt bibliotekāru amata vienību skaitu. Pēc konsultācijām ar arodbiedrības biedriem - izglītības iestāžu bibliotekāriem un Latvijas Skolu bibliotekāru biedrību - secināts, ka pedagogu darba samaksas jaunajā modelī bibliotekāriem paredzēts nepietiekami zems amata vienību skaits. Būtu nepieciešams palielināt arī logopēdu un psihologu amata vienību skaitu, kā arī jāparedz pedagogu palīgu, speciālo pedagogu, izglītības metodiķu amata vienības pietiekamā apmērā, uzsver LIZDA.

Patlaban jaunais modelis paredz, ka pašvaldība var noteikt izglītības iestādes vadītājam tiesības papildu saviem direktora amata pienākumiem veikt pedagoģisko darbu - vadīt mācību stundas -, bet savā darba laikā, nesaņemot par to papildu samaksu. LIZDA norādīja, ka, lai direktors saglabātu skolotāja kompetences vai iegūtu pedagoga darba kvalitātes pakāpi, jāvada sešas mācību priekšmeta stundas. Arī direktora vietnieki izglītības jomā, kuri pieņemti darbā uz pilnu amata vienību, tāpat kā skolu direktori, savā darba laikā var pasniegt mācību priekšmeta stundas, nesaņemot papildu samaksu. LIZDA gan uzsver, ka šajā gadījumā direktoriem un viņu vietniekiem ir jāpalielina šī brīža piedāvātā algas likme vismaz par 50 eiro.

LIZDA norāda, ka iestādes vadītājam ar izglītojamo skaitu līdz 100 ir jābūt uz pilnu amata vienību. Izglītības un zinātnes ministrija patlaban ir ieplānojusi tikai pusslodzi. Direktoram, kurš veic darbu godprātīgi, pienākumi nesamazinās atkarībā no skolēnu skaita izglītības iestādē, pauž arodbiedrībā.