PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

8567.jpeg
Foto: alexraths / 123RF
Arī šogad pedagogiem ir iespēja pieteikties un bez maksas apmeklēt īpašus kursus, lai paaugstinātu profesionālo kompetenci.

Plānots, ka par valsts budžeta līdzekļiem šo kursu programmas varētu apgūt vairāk nekā 1000 pedagogu, informē ziņu aģentūra LETA.

Iepirkuma rezultātā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir piešķīrusi gandrīz 450 000 eiro pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšanai, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, B programmās iegūstot tiesības mācīt citu mācību priekšmetu vai strādāt citā izglītības pakāpē, vai strādāt izglītības iestādē.

Kursus īstenos Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rēzeknes Augstskola, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte.

Programmu "Tehnoloģijas un zinātņu pamati" būs iespēja apgūt aptuveni 125 pedagogiem, "Tehnoloģijas un radošums interešu izglītībā" - 140 pedagogiem, programmas kursus datorikā (informātikā) - 150 pedagogiem, bet "Veselības jautājumu apguve profesionālajā vidējā izglītībā un arodizglītībā" - 180 pedagogiem. Savukārt 50 pedagogiem būs iespēja papildināt zināšanas programmā "Speciālās izglītības saturs un didaktika" un "Bibliotēkzinātne", 160 pedagogiem - "Pedagoģija", 90 pedagogiem - "Pamatizglītības pirmā posma izglītības saturs un didaktika", bet 100 pedagogiem -"Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika". Kursus "Vēstures vai ģeogrāfijas mācību priekšmeta saturs un didaktika" un "Sociālās zinības" varēs apmeklēt 80 pedagogi.

Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums B programmas kursam "Pedagogs karjeras konsultants", kas ļaus 75 pedagogiem pilnveidot karjeras konsultanta zināšanas karjeras attīstības atbalsta teorijās un attīstīt prasmes karjeras izglītības plānošanai un īstenošanai. Programma paredzēta 160 stundu apjomā un dos tiesības pedagogam strādāt par pedagogu karjeras konsultantu.

Pērn savas zināšanas un profesionālās prasmes pilnveidoja 1643 skolotāji. Arī turpmākos gadus valsts budžetā ir paredzēts finansējums pedagogu tālākizglītībai.