Bažas izskan par to, ka tajā nav konkrēti norādīts, ka tiek plānotas pozitīvas izmaiņas pedagogu atalgojumā.

Deklarācijā skaidri definēts, ka jāpanāk vienošanās par pirmsskolas pedagogu atalgojumu, kā arī tas, ka tiks īstenots "trīs pīlāru" modelis augstākās izglītības un zinātnes finansēšanai, taču dokumentā neparādās lēmums par pedagogu darba samaksas reformas īstenošanu, ko topošais izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis publiski izcēlis kā vienu no savas darbības prioritātēm, uzsvēra LIZDA.

LIZDA uzstāj, ka valdības deklarācijā jāparādās pozīcijai par pedagogu darba samaksas reformu, lai viestu nozarē strādājošo uzticību jaunajai valdībai.

Kopumā LIZDA valdības deklarācijā ietverto izglītības un zinātnes sadaļu vērtē pozitīvi, uzsverot, ka vairāku pozīciju kvalitatīvai īstenošanai nepieciešams atbilstošs valsts finansējums. Būtiski, lai arī rīcības plānā parādītos konstruktīvs īstenojamo uzdevumu plāns un lai mērķu sasniegšanai būtu politiskais atbalsts, kā arī tiktu uzklausīti un iesaistīti sociālie partneri, pauda arodbiedrībā, informē ziņu aģentūra LETA.