Precīzāk: ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 3.punktu - datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai, norāda Datu valsts inspekcija (DVI).

Personas datus drīkst apstrādāt, tostarp publicēt, ja pastāv kāds no Fizisko personu datu aizsardzības likumā esošajiem nosacījumiem, proti, ir datu subjekta piekrišana, datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu, datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai, datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tostarp dzīvību un veselību, informē ziņu aģentūra LETA.

Tāpat šie nosacījumi iekļauj to, ka datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti pārzinim vai pārraidīti trešajai personai, kā arī datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

Attiecīgi, ja normatīvais regulējums paredzēs pedagogu vārdu, uzvārdu un atalgojuma publicēšanu, tad tas būs saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 3.punktu, proti, datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai.

Izglītības un zinātnes ministrijai, kas šajā gadījumā ir pārzinis, ir jāizvērtē, kāds ir šādu personas datu publicēšanas mērķis un vai, konkrētos personas datus publiskojot, būs iespējams sasniegt minēto personas datu apstrādes mērķi.

E-klase jau informēja, ka Izglītības likuma grozījumi paredzētu internetā publicēt pedagogu vārdu un uzvārdu, amatu, kā arī saņemtās algas apjomu. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pagaidām neizprot šāda piedāvājuma mērķi un cer sagaidīt skaidrojumu, kāpēc tas būtu nepieciešams.