Tas nozīmē, ka aprobāciju īstenos jau visās vispārējās izglītības iestādēs.

Paredzēts, ka aprobācijas otrā kārta sāksies 9.janvārī, informē ziņu aģentūra LETA.

Savukārt februārī un martā plānots izstrādāt un izsludināt jaunā modeļa Ministru kabineta noteikumu projektu. Šajā laikā plānotas diskusijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī minētā projekta izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē.

2015.gada martā plānots vēl vairāk paplašināt izstrādātā modeļa aprobāciju. Uzsākot trešo aprobācijas posmu, tajā tiks iekļautas arī interešu, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, pirmsskolas un speciālās izglītības iestādes un sporta skolas. Tomēr par šim aprobācijas posmam paredzēto īso laika periodu savu neapmierinātību paudušas aprobācijas procesā iesaistītās skolas, norādot, ka minētajos izglītības līmeņos nepieciešama dziļāka un tātad arī laikietilpīgāka modeļa izmēģinājuma procedūra.

Aprobāciju plānots noslēgt maijā, kad IZM veiks iegūto rezultātu apkopojumu un izvērtēšanu. Šajā laikā plānots uzsākt arī visu ar jaunā pedagogu darba samaksas modeļa izstrādi saistīto normatīvu pieņemšanu Ministru kabinetā.

Iepriekšminētajām darbībām, kā arī 2014.gadā īstenotajiem pasākumiem jāvainagojas jaunā pedagogu darba samaksas modelī, ko paredzēts ieviest nākamā mācību gada sākumā - 1.septembrī. Tomēr to, vai modeli izdosies izveidot un ieviest paredzētajos termiņos, apšauba vairākas modeļa izstrādē iesaistītās puses. Tāpat neskaidrs paliek jautājums par modelim nepieciešamo finansējumu, kuru pagaidām IZM nav saņēmusi.