PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

11284.jpeg
Foto: hxdbzxy / 123RF
Pagājušajā gadā Izglītības kvalitātes valsts dienestam (IKVD) visbiežāk lūgts izvērtēt pedagogu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

2016.gadā IKVD Uzraudzības departaments saņēmis 590 iesniegumus, kuros minēts 1021 problēmjautājums. Salīdzinot ar 2015.gadu, kad saņemti 570 iesniegumi par 1087 problēmjautājumiem, iesniegumu skaits nedaudz palielinājies, taču tas joprojām bijis stipri mazāks nekā 2014.gadā, kad IKVD saņēma 710 iesniegumus par 1860 jautājumiem.

Pērn 407 jautājumos minētā informācija par iespējamiem izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem apstiprinājās, 278 jautājumos - neapstiprinājās, savukārt par pārējiem jautājumiem iesniedzējiem sniegts skaidrojums vai informācija par izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu atbilstošu piemērošanu.

Tāpat kā citus gadus iesniegumos pārsvarā (45%) minētas vispārējās izglītības iestādes, un 29% no iesniedzējiem ir vecāki, bet 39% - dažādas fiziskas un juridiskas personas, kas nav vecāki, pedagogi vai izglītojamie. Katrs desmitais iesniegums IKVD saņemts no pašiem izglītojamajiem, savukārt 11% iesniegumu nāk no izglītības iestāžu darbiniekiem, tostarp pedagogiem, informē aģentūra LETA.

Pagājušajā gadā saņemtajos iesniegumos visbiežāk minētie jautājumi saistīti ar pedagogu izglītību un profesionālo kvalifikāciju - iesniegumā lūgts izvērtēt tās atbilstību vai izteiktas aizdomas par pedagoga profesionālās kvalifikācijas atbilstību normatīvajiem aktiem, neskaidrībām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā un iespējamiem skolēnu drošības noteikumu pārkāpumiem skolās.

IKVD skaidroja, ka 6,3% no visiem iesniegumos minētajiem jautājumiem 2016.gadā bija saistīti ar vardarbību skolā, tostarp ar vardarbību starp skolēniem, vardarbību pret pedagogu un vardarbību pret skolēnu, bet 3,6% no visiem saņemtajiem jautājumiem saistīti tieši ar vardarbību skolēnu (arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu) starpā.