PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 19. jūnijs

Nils, Viktors

Pētījuma rezultāti par 9.klašu skolēniem pandēmijas laikā: atzīmes cēlās un kritās, skolēni ļoti dažādi spēja tikt galā ar attālinātajām mācībām
Pētījuma rezultāti par 9.klašu skolēniem pandēmijas laikā: atzīmes cēlās un kritās, skolēni ļoti dažādi spēja tikt galā ar attālinātajām mācībām
Foto: pexels
Publicēti 9.klašu skolēnu rezultāti par mācību sekmēm, prasmēm un pieredzi COVID-19 pandēmijas un attālināto mācību laikā.

Pētījuma galvenie secinājumi:

•   Skolēnu vidējā atzīme no 2019.gada rudens (pirms pandēmijas) līdz 2021.gada pavasarim pakāpusies no 6,25 uz 6,56 ballēm – tā secināts pētījumā, aprēķinot vidējo atzīmi no septiņu mācību priekšmetu vidējām atzīmēm (latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, ķīmija, fizika, bioloģija un ģeogrāfija).

•  Tomēr atzīmju kāpums nav bijis vienmērīgs – 2020.gada rudenī (pandēmijas “otrajā vilnī”) bija vērojams statistiski nozīmīgs atzīmju kritums, pēc kura atkal sekoja atzīmju celšanās.

•  Ar ko saistīts skolēnu atzīmju līmenis un rezultāti diagnosticējošajos darbos? Noteicoša loma bijusi skolēnu kognitīvajām jeb intelekta spējām un problēmu risināšanas prasmēm – skolēni ar labākām prasmēm spēja veiksmīgāk pielāgoties un tikt galā ar mācībām pandēmijas laikā.

•  Rezultāti rāda arī, ka skolēniem, kas apmeklēja atļautās klātienes konsultācijas, ir zemākas atzīmes un rādītāji kognitīvo spēju testos, kas norāda un jau uzkrātām grūtībām un parāda, cik liela nozīme ir šādam individuālam atbalstam ārkārtas apstākļos.

•  Skolēni pētījumā ir norādījuši, ka pandēmijas laikā ar mācībām viņiem palīdzēja tikt galā plānošanas un pašorganizēšanās prasmes (plānot savu laiku, disciplinēt sevi, ievērot noteiktu dienas kārtību un izveidot rutīnas, kas palīdz darbam). Skolēniem ļoti palīdzēja arī komunikācija ar saviem vienaudžiem – lai kopā mācītos, labāk izprastu mācību vielu un vienkārši pabūtu kopā. Kā ļoti nozīmīgi resursus bija arī fiziskas aktivitātes un atrašanās svaigā gaisā un ģimenes atbalsts.

•  Devīto klašu absolventi 2021.gada maijā ļoti dažādi vērtēja pandēmijas ietekmi uz saviem lēmumiem par mācību turpināšanu pēc pamatskolas beigām. Daļai skolēnu attālinātās mācības neko savos lēmumos neietekmēja – īpaši, ja skolēni nebija apsvēruši skolas vai dzīvesvietas maiņu, un plānoja turpināt mācības savā līdzšinējā skolā. Savukārt, skolēniem, kas bija plānojuši stāties citā skolā vai doties uz citas pilsētas skolu, attālinātās mācības un pandēmija radīja grūtības un bažas.

Pilns pētījuma rezultātu ziņojums pieejams šeit.

Papildus informācija par šo pētniecības projektu

ERAF Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4.kārtas projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/697 notiek no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 30.jūnijam. Pētījumā “Sakarības starp skolēnu mācību snieguma izmaiņām, pašvaldības un problēmrisināšanas prasmēm klātienes un attālinātās mācīšanās laikā” kopumā iesaistījās ap 1500 skolēni no 9., 10. un 11.klasēm.