PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

pedagogi.jpeg
Foto: Neatkarīgās izglītības biedrība / Neatkarīgās izglītības biedrība
Lielākā daļa skolēnu vēlas redzēt smaidīgu, pozitīvu skolotāju ar labu humora izjūtu. Otrajā vietā ierindota spēja būt saprotošam, uzklausīt un iedvesmot. Vēl skolēni vēlas gudru, kā arī godīgu un taisnīgu pedagogu, taču šīs īpašības minētas retāk, liecina Neatkarīgās izglītības biedrības veiktā aptauja.

Aptauja arī liecina, ka vairums Latvijas skolēnu uzticas saviem skolotājiem – 21,4% skolēnu ļoti uzticas saviem skolotājiem, savukārt 53,4% - drīzāk uzticas, 13,1% skolēnu norādījuši, ka drīzāk neuzticas skolotājiem, bet 4,4% - nemaz neuzticas. Absolūtais vairākums skolēnu (88,8%) arī norādījuši, ka kāds no skolotājiem viņus ir iedvesmojis paveikt labus darbus – 39,8% norādījuši, ka skolotāji viņus iedvesmo bieži, 49% - reti, savukārt 11,2% skolēnu atbildējuši, ka skolotāji viņus neiedvesmo.

Aptaujā skolēniem arī tika lūgts minēt konkrētus piemērus, kā skolotāji viņus iedvesmo. Jaunieši norādījuši gan gadījumus, kad skolotāji motivējuši uzdoto paveikt labāk, gan arī situācijas, kad, tieši pedagogu iedvesmoti, skolēni turpinājuši mācības arī vidusskolā, augstskolā, piedalījušies mācību olimpiādēs un konkursos.

“Spēcīgs skolotājs spēj aizraut skolēnus. Atcerēsimies katrs savus skolas laikus! Piemēram, literatūra – manā ģimenē visi bērni bijām lieli lasītāji, bet vienam skolotājs vairāk mīlēja Raini, otram – Ziedonim, bet trešajam – Blaumani, un mēs pārņēmām un aizrāvāmies ar šo mīlestību. Cilvēku attiecības savā būtībā nav mainījušās. Arī mūsu aptauja liecina, ka joprojām ir daudz skolēnu un skolotāju, kuri savstarpēji iedvesmo un novērtē viens otru,” aptaujas rezultātus komentē Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja pedagoģijas doktore Zane Ozola.

Atbildot uz jautājumu par to, cik bieži viņi ieklausās skolotāju padomos, lielākā daļa skolēnu -54,4% norādījuši, ka dara to bieži, 44,7% - dažreiz, un tikai 1% respondentu minējuši, ka neieklausās skolotāju padomos un ieteikumos.

Ņemot vērā, ka izpratni par to, kāds ir mūsdienu skolotājs, lielā mērā veido tieši skolēnu viedoklis, aptaujas mērķis bija noskaidrot skolēnu domas par to, kādām īpašībām jāpiemīt labam skolotājam, kā arī uzzināt, vai bērni uzticas saviem skolotājiem.

Aptaujā piedalījās vairāk nekā 350 skolēnu. Lielākā daļa - 31,3% skolēnu mācās 7.-9.klasē, 26,7% mācās 5.-7.klasē, 30,1% - vidusskolā, bet 12,1% mācās 1.- 4. klasē. Aptauja norisinājās interneta vidē no 11. līdz 29. aprīlim.