PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 25. maijs

Anšlavs, Junora

9709.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Kopumā studenti ir apmierināti ar studiju kvalitāti Latvijā, liecina "Eurostudent VI" pētījuma "Studentu sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijā" rezultāti.

Noskaidrots, ka ar pasniegšanas kvalitāti apmierināti ir 67% aptaujāto studentu. Ar pasniegšanas kvalitāti vidēji apmierināti ir 28%, bet neapmierināti - 5% studējošo.

Visaugstākais vērtējums ir pieejamajām pasniedzēju konsultācijām, pasniedzēju padomiem patstāvīgo darbu izstrādes gaitā. 75% respondentu atzina, ka tas viņiem bija pieejams vienmēr vai gandrīz vienmēr. Pretēju viedokli pauda 5% aptaujāto.

Studējošie ir apmierināti arī ar lekciju saturu, atzīstot, ka kopumā tas ir kvalitatīvs un pasniedzēji augstā līmenī orientējas savā jomā. Kopumā 62% studējošo norādīja, ka tā notiek vienmēr vai gandrīz vienmēr.

17% aptaujāto studentu atzina, ka nekad vai gandrīz nekad viņu ieteikumi programmas satura pilnveidei netiek ņemti vērā. Pretēju situāciju piedzīvojuši 46% respondentu.

Vērtējot studiju organizāciju un nodarbību grafiku, 56% studējoši norādīja, ka ir ļoti apmierināti. Vidēji apmierināti ar to ir 29% studējošo, savukārt 16% ar to ir ļoti neapmierināti.

Visapmierinātāk studenti jūtas saistībā ar informāciju par iespējām studēt starptautiskajās apmaiņas programmās - ar to apmierināti un ļoti apmierināti kopumā ir 66% studentu. Ar zinātniskā darba iespējām ir apmierināti 57% aptaujāto, savukārt ar studiju procesa organizāciju un nodarbību grafiku kopumā apmierināti ar 56% respondentu.

Biežāk nekā citos gadījumos neapmierinātība pausta saistībā ar kursu piedāvājumu svešvalodās, iespējām izvēlēties kursus no plašāka klāta, kā arī prakses nodrošināšanu vai organizāciju - to kā kopumā neapmierinošu norādīja 24% respondentu, informē aģentūra LETA.

Materiāltehniskais nodrošinājums studentu vērtējumā kopumā ir labs - 72% atzīmēja, ka ar to ir ļoti apmierināti, 20% - ka vidēji apmierināti, savukārt 8% atzina, ka nodrošinājums ir ļoti neapmierinošs.

Pētījumā 2016./2017.gadā piedalījās 30 valstis, savukārt Latvija tajā piedalās kopš 2003.gada. Starptautiski salīdzināmi pētījuma rezultāti tiks prezentēti pavasarī.

Pētījums tika īstenots kā aptauja, kurā aptaujāti tika pilna laika studenti 29 valsts un juridisko personu dibinātās augstākās izglītības iestādēs Latvijā. Kopumā tika aptaujāti 2424 studējošie.