PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

7989.jpeg
Foto: loganban / 123RF
Latvijā vecāku vidū vērojama pārlieka uzticēšanās informācijai, kas pausta diskusiju forumos, pausts Latvijas Universitātes pētījumā.

Kā pausts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) vadībā izdotajā pārskatā "Dzīves meistarība un informācijpratība" par tautas attīstību Latvijā 2015./2016.gadā, vecāku interneta portāli un to nodrošinātās iespējas arī noved pie sadrumstalotas un fragmentāras, bieži vien pretrunīgas informācijas publiskajā telpā.

Vienlaikus pētnieki secinājuši, ka Latvijā mainījies skatījums uz bērnu audzināšanu un ģimenes attiecībām. "Tradicionāli pieņemtie veidi un jaunais skatījums konfrontē un bieži vien nesniedz konkrētus tūlītējus risinājumus. Atbalsts ģimeņpratības veicināšanai tiek atzīts saistībā ar jauno vecāku kompetences stiprināšanu, taču bērna vēlākos vecumposmos līdzīga atbalsta meklējumus vairāk saista ar krīzi vai ģimenes disfunkciju," pausts pārskatā.

Šī iemesla dēļ pārskatā rekomendēts izstrādāt efektīvus veidus, kā sasniegt mērķauditoriju, lai veicinātu ģimeņpratību, kā arī izstrādāt apmācību programmas vai kursus, lai nodrošinātu vecākpratību bērna vēlākos vecumposmos, piemēram, sākot skolas gaitas, tīņa un pusaudža gados.

Tāpat pētnieki secinājuši, ka sabiedrībā pastāv augsta tolerance pret vardarbību pret sievieti un vardarbību ģimenē. Šī iemesla dēļ pārskatā aicināts pilnveidot sabiedrības zināšanas par vardarbības ģimenē riskiem un pazīmēm, kā arī informēt par iestādēm, kurās ir iespējams saņemt atbalstu vardarbības gadījumos.

Vienlaikus nepieciešams attīstīt instrumentus, kā vairot sabiedrības izpratni un veicināt nulles tolerances izplatību pret dažāda veida vardarbību ģimenē.