Šādu pieaugumu, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, veicinājis no valsts izbraukušo bērnu skaita pieaugums, skaidro Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārstāvis Jānis Mihailovs. Vēl 894 bērni ir saņēmuši uzturēšanās atļauju Latvijā, bet pārsvarā uzturas citā - savas pilsonības - valstī un iegūst izglītību tur, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Savukārt 22 bērni ir bezvēsts prombūtnē, 115 bērniem ir anulēta deklarētā dzīvesvieta, 39 bērni ir adoptēti uz ārvalstīm, bet 42 bērni nav reģistrēti izglītības iestādes sarakstā citu iemeslu dēļ. Tāpat ārpus izglītības iestāžu sarakstiem ir 18 ilgstoši slimojošie bērni un bērni ar invaliditāti.

Bērnu skaits, par kuriem pašvaldībām nav datu, ir būtiski samazinājies, norāda Mihailovs. Tie ir 835 bērni, salīdzinot ar 2648 bērniem 2012.gadā, 3327 bērniem 2011.gadā un 4484 bērniem 2010.gadā. Šādu samazinājumu IKVD speciālistu ieskatā daļēji veicinājusi pašvaldību aktīvā rīcība, noskaidrojot informāciju par bērniem.

J. Mihailovs uzsver, ka IKVD turpinās uzsākto valsts un pašvaldību sadarbību, noskaidrojot iemeslus par visiem bērniem, kuri nav reģistrēti izglītības iestāžu sarakstos, un nodrošinot obligātās pamatizglītības ieguvi. Papildus dienests šogad plāno veikt analītisko izpēti, lai noskaidrotu un analizētu izglītojamo kavējumu iemeslus un rīcību to novēršanai, tādējādi pilnveidojot valsts un pašvaldību sadarbību arī izglītojamo kavējumu mazināšanā. Minētā statistika apkopota, izmantojot 119 pašvaldību sniegtos datus Valsts izglītības informācijas sistēmā.