PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 24. jūlijs

Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne

10360.jpeg
Foto: 123RF
Nodarbināto personu kompetences paaugstināšanai no ESF pieejami 21,5 miljoni eiro.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma saņemšanai, lai īstenotu pasākumus nodarbināto personu kompetences paaugstināšanai. No ESF šim mērķim pieejami vairāk nekā 21,5 miljoni eiro, informē CFLA pārstāvji.

Lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu, no ESF tiks līdzfinansēti pasākumi nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidošanai, informē aģentūra Leta.

Atbalstu kompetences celšanai paredzēts sniegt strādājošajiem, kas ir vecāki par 25 gadiem, tostarp ar zemu izglītības līmeni, ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums, vai ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, prioritāri atbalstu sniedzot sociālā riska grupu nodarbinātajiem. Plānots, ka projekta ietvaros profesionālās pilnveides iespējas varēs saņemt vairāk nekā 38 000 strādājošo.

Paredzēts, ka VIAA sadarbībā ar pašvaldībām apkopos mācību piedāvājumu un vajadzības, izvērtēs to atbilstību darba tirgus prasībām un personības izaugsmes interesēm.

Sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm nodarbinātajiem tiks sniegta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju un apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī apgūt neformālās zināšanu programmas.

Karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanā un mērķgrupas informēšanā par apmācību iespējām tiks iesaistīta Nodarbinātības valsts aģentūra un pašvaldības.

ESF finansējums paredzēts arī asistentu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī maznodrošināto un trūcīgo personu reģionālās mobilitātes atbalstam, tādējādi palielinot apmācību saņemšanas iespējas.

Projekta īstenošanai ir pieejams finansējums 25 353 413 eiro apmērā, tai skaitā ESF finansējums - 21 550 401 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 eiro apmērā. Tas paredzēts plānošanas dokumentā - darbības programmā "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci".

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā.

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga Eiropas Savienības (ES) fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas iniciatīvas "E-kohēzija" ieviešanu.