PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

8829.jpeg
Foto: EU2015.lv Attēlā: Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
Pieprasījums pēc izglītības jomas un uzņēmējdarbības sadarbības pieaug, un katrs pasākums, kas stiprina saites starp zinātni un tautsaimniecību, ir ļoti svarīgs. 

Tā, tiekoties ar Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) vadību, uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

M. Seile aicināja apsvērt nepieciešamību turpmāk tādos pasākumos kā, piemēram, nesen notikušais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums iekļaut arī izglītības un zinātnes tēmas. Viņa uzsvēra, ka ir jāizmanto visas zināšanas un pieredze, kas mums pieejama.

Tikšanās laikā ministre ar diasporas pārstāvjiem apsprieda nepieciešamību veidot diasporas un Latvijas sadarbību visos izglītības līmeņos, kā arī pētniecībā un zinātnē, kā arī modernas attālinātās apmācības programmas izveides nepieciešamību latviešu valodas un kultūrvēstures apguvei, informē ziņu aģentūra LETA.

M.Seile uzsvēra, ka, lai nodrošinātu vislabāko atbalstu diasporai latviešu valodas un kultūrvēstures apguvei, nepieciešams skaidri definēt ilgtermiņa mērķus latviešu valodas attālinātās apmācības programmām un veidot modernus, mūsdienu prasībām atbilstošus un profesionālus mācību materiālus. Tāpat nepieciešams izvērtēt efektīvākos valsts budžeta finansējuma ieguldīšanas veidus diasporas izglītības atbalstam.

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums diasporas atbalstam 2015.gadā valsts valodas politikas budžeta programmā sasniedz 195 645 eiro. Par šiem līdzekļiem Latviešu valodas aģentūra izstrādā mācību materiālus latviešu valodas apguvei dažāda vecuma diasporas bērniem un nodrošina to pieejamību, finansē diasporas nedēļas nogales skolu pedagogu profesionālo pilnveidi un konsultē skolēnu vecākus, sniedz finansiālu atbalstu diasporas skolām, nosūta pedagogus darbā uz diasporas mītnes zemju skolām, kā arī īsteno adaptācijas pasākumus reemigrējušo bērnu iekļaušanai Latvijas skolās un atbalsta izglītojošu pasākumu organizēšanu Latvijā un ārvalstīs.

Plānots, ka 2016.gadā atbalsts diasporai no budžeta programmas "Valsts valodas politika un pārvalde" sasniegs 200 000 eiro. Kopējais IZM atbalsta saņēmēju skaits šajā programmā šogad pieaudzis līdz 1548 personām.