Finansējums nepieciešams, lai reformētu nozari un tiktu attīstīti 15 zinātnes un izcilības centri, kas ir guvuši visaugstāko novērtējumu.

Nākamā gada laikā šīs institūcijas par piešķirtajiem līdzekļiem izstrādās savas attīstības stratēģijas, tostarp pētnieciskās programmas, institucionālās attīstības plānus un cilvēkresursu attīstības plānus. Tiks pilnveidota sadarbība starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām, un darba devējiem, tāpat finansējumu varēs izmantot, lai reorganizētu vai likvidētu atsevišķas zinātniskās institūcijas, informē ziņu aģentūra LETA.

Strukturālo reformu pasākumu mērķis ir starptautiski konkurētspējīga zinātne un pētniecībā balstīta moderna augstākā izglītība, un reformas ietver zinātniskās izcilības attīstību un pārvaldības uzlabošanu. Pašlaik par starptautiski konkurētspējīgām ir atzītas 15 Latvijas zinātniskās institūcijas, kurās ir nodarbināti apmēram 30% no kopējā zinātniskā personāla skaita Latvijā.

Šis sniegtais finansējums ir paredzēts, lai zinātniskie institūti labāk sagatavotos jaunajam Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam. Tiek sagaidīts, ka projektus finansējuma apguvei iesniegs kopumā 15 zinātniskie centri.

Kopējais finansējums ir 9 911 645 eiro, no kuriem 2 500 000 ir paredzēti zinātniskās izcilības attīstībai, bet 7 411 645 eiro - zinātnisko institūciju konsolidācijas atbalstam. Iespējams, būs pieejams vēl aptuveni viens miljons eiro, bet par šīs summas novirzīšanu tiks lemts pēc 12.decembra.