PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 25. maijs

Anšlavs, Junora

8884.jpeg
Foto: erierika / 123RF
Jaunajā mācību gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īpašu vērību pievērsīs pedagogu pienākumam būt lojāliem pret Latvijas valsti.

Šādu uzdevumu paredz šovasar pieņemtie grozījumi Izglītības likumā.

IKVD, uzraugot izglītības procesa tiesiskumu, īpaši raudzīsies gan uz izglītības iestādes padomes lomas palielināšanu, gan arī pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju pienākumu būt lojāliem pret Latvijas valsti.

Pastiprināta uzmanība tiks pievērsta arī izglītojamo drošībai izglītības iestādēs. Atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem noteikumos par izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtību tiks reģistrētas ne tikai izglītības iestādes, bet arī citas institūcijas (biedrības, nodibinājumi, amatu meistaru darbnīcas u.c.), kuras īsteno izglītības programmas.

Lai novērstu situācijas, ka izglītības iestāde vai institūcija savā darbībā neievēro normatīvos aktus, pirms reģistrācijas izglītības iestādēm vai institūcijām būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecina telpu atbilstību higiēnas, drošības būvēm noteiktajām prasībām.

Pārraugot izglītības kvalitāti, IKVD šogad plāno publicēt rokasgrāmatu nozaru ekspertu padomju deleģētajiem akreditācijas ekspertiem. Tāpat arī turpmāk tiks nodrošināti kursi izglītības iestāžu vadītājiem un akreditācijas ekspertiem. Jaunajā mācību gadā tiks aktualizēta kvalitātes novērtēšanas kārtība, pastiprinot kvalitātes aspektu izglītības procesa un rezultāta vērtēšanā.