PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

11883.jpeg
Foto: 123RF
Pilotprojekta eksāmenos dabaszinātnēs skolēni šogad uzrādījuši kopumā vājākus rezultātus, ziņo Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs, kuru laikā skolēni kārtoja pārbaudījumus dabaszinātnēs, fizikā un ķīmijā, notika aprīļa vidū. Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu izvērtēšanai.

Fizikas eksāmenā piedalījās 1623 skolēni, ķīmijas - 1496, bet dabaszinībās - 486 izglītojamie.

Šogad valstī vidējie rezultāti dabaszinībās ir 34,45%, fizikā - 35,82%, savukārt ķīmijā - 42,29%. Savukārt pērn vidējais darba izpildes rezultāts valstī kopumā dabaszinātnēs bija 47,45%, fizikā - 34,88%, bet ķīmijā - 47,23%.

VISC norāda, ka par iemesliem, kāpēc rezultāti atšķiras, varēs spriest, kad tiks analizēti projekta rezultāti.

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam tika noteikts, ka divus gadus (2015./2016.mācību gadā un 2016./2017.mācību gadā) notiek izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide, organizējot diagnosticējošos darbus 8., 9., 10., 11.klasē un centralizēto eksāmenu pilotprojektu, informē aģentūra LETA.

Diagnosticējošo darbu un pilotprojekta centralizēto eksāmenu rezultātus izmanto ESF projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā", izstrādājot jaunos standartus un mācību priekšmeta programmas, kā arī pilnveidojot mācību metodiku.

Nākamajā mācību gadā pilotprojekta centralizētie eksāmeni netiks organizēti.