PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

7778.jpeg
Foto: witthaya / 123RF
Strauji tuvojas 1. septembris, kad sāksies jaunais mācību gads, taču ne visi bērni ar prieku gaida mācību sākumu.

Lai radītu bērnā interesi par mācībām un vēlmi apgūt ko jaunu jau no pašas mazotnes, liela nozīme ir videi, kurā bērns atrodas. Īpaši būtiski tas agrīnā vecumā, proti, pirmklasnieka posmā, kad nepieciešama iespēja gan mācīties, gan pavadīt laiku rotaļās, gan būt svaigā gaisā, nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, gan pabūt klusumā ar kādu grāmatu vai spēli, stāsta pirmsskolas direktore Inguna Vārtiņa.

Laiks mācībām, rotaļām un mieram

Protams, septiņus gadus vecs bērns vairs neuzskata sevi par mazu un nevēlēsies gulēt diendusu, bet no pieredzes teikšu, ka liela daļa no viņiem dienas gaitā kādu brīdi labprāt pavadīs, mierīgi lasot vai zvilnot, un lielā skolā, kurā mācās bērni no 1. klases līdz 12. klasei, tas diemžēl nav iespējams. Šāds formāts patiesībā būtu ļoti vēlams bērniem līdz pat 6. klasei.

Esam raduši dzirdēt par tiem Latvijas reģioniem, kuros bērnu trūkuma dēļ skolas tiek slēgtas vai telpas tiek atvēlētas arī piecgadnieku un sešgadnieku apmācībām, taču notiek arī pretējais  - vietās, kurās skolas ir pārpildītas un nākas meklēt alternatīvus risinājumus, 1. klasi var apgūt arī pirmsskolā. Viena no šādām vietām ir Ādaži, kur pirmklasnieki var mācīties sev ierastajā pirmsskolas vidē.

Vecāki vēlas uzmanību un rūpes saviem bērniem

Pavisam drīz skolas gaitas uzsāks daudzi pirmklasnieki. Skolās ar lielu bērnu skaitu ne vienmēr ir iespējams nodrošināt personīgu pieeju katram, taču ir saprotams, ka ikviens vecāks vēlas, lai viņa bērnam skolā tiek veltīta uzmanība un rūpes. Turklāt, izvēloties skolu, vecākiem bažas radīja jautājums – kur un kā mazie bērni pavadīs dienas daļu pēc stundām. Domāju, ka ar šādu problēmu saskaras daudzas Latvijas ģimenes – ne visās skolās tiek nodrošinātas pagarinātās grupas, un arī tās nav bezizmēra. Ir būtiski, lai mazie bērni ir pieskatīti arī pēc mācību beigām, lai kāds uzrauga un palīdz ar mājasdarbiem, bet ne visiem ir vecmāmiņas vai auklītes.

Videi ir izšķiroša nozīme

Pirmsskola var nodrošināt mazajam pirmklasniekam mācību vielas apguvi viņiem ierastajā vidē. Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija sāka diskusijas par sešgadnieku sūtīšanu skolā, daudzi eksperti un mediķi plašsaziņas līdzekļos skaidroja, cik liela nozīme ir videi, kurā bērns mācās. Ka tieši vide var būtiski ietekmēt viņa vēlmi mācīties, spēju koncentrēties, sekmes, kā arī garīgo un fizisko veselību kopumā. Pirmklasniekam nereti ir grūti ilgstoši koncentrēties vienai nodarbei. Ir nepieciešama nodarbes maiņa, variējot gan dinamiskas, gan mierīgas lietas.

Saimes klases

Bērnu attīstības līmenis septiņu gadu vecumā nereti ir krasi atšķirīgs – ir bērni, kuri jau 1. klases sākumā ir gatavi un pietiekami nobrieduši pat 2. klasei, taču ir arī 2. klases skolēni, kuri nespēj tikt līdzi citiem un vairāk atbilst pirmklasnieka līmenim. Analizējot šādus gadījumus, mēs aizvien vairāk domājam par t.s. saimes klasēm. Klase, kurā kopā mācās septiņus un astoņus gadus veci bērni un kurā skolotāja koordinē apgūstamo vielu, pielāgojot to katram skolēnam pēc viņa spējām un attīstības līmeņa. Nenoliedzami, šāds formāts darbosies tikai mazās klasēs, ne gadījumā ar 30 skolēniem un vienu pedagogu. Bet šāda veida klasēm ir daudz priekšrocību, piemēram, bērniem ir papildus motivācija tiekties pēc grūtākiem un sarežģītākiem uzdevumiem, īpaši zēniem, kuriem sacensības gars ir izteiktāks.

Veidot nobriedušas personības

Pavadot pirmos skolas gadus šādā vidē, bērnam veidojas spēcīga personība, viņš ir pašpietiekams, pārliecināts par sevi, spēj pieņemt lēmumus un vēlas būt kopā ar saviem vienaudžiem. Jāņem vērā, ka bērni ir ļoti dažādi – vieni vairāk vēlas mierīgu vidi, citi – vairāk rotaļu un dinamikas, taču nevajadzētu uzskatīt, ka bērns, kurš sākotnēji mācījies mazā skolā, pirmo klašu vielu ir apguvis pirmskolā, būs kā siltumnīcas augs. Bērns būs nobriedusi un brīva personība. Un šādas personības mums ir nepieciešamas!

Autore: Pirmsskolas Patnis direktore Inguna Vārtiņa