Jaunā valdība iecerējusi turpināt arī nodrošināt pirmsskolas izglītību saistībā ar principu "nauda seko bērnam līdz pirmsskolas izglītības iestādei". Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības apguvi nodrošinās pēc iespējas tuvu bērna dzīvesvietai, bet vidējās izglītības apguvi koncentrēs skolās ar attīstītu pedagoģisko un materiāltehnisko bāzi, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tāpat izveidos skolu tīkla attīstības stratēģisko modeli, kas ietver starpnozaru programmu Latvijas lauku skolu kā nozīmīgu infrastruktūras centru saglabāšanai. Skolās tiks īstenota iekļaujoša izglītību. Savukārt reemigrācijas veicināšanai izstrādās konkrētu atbalsta programmu reemigrējušo ģimeņu bērniem, lai viņi veiksmīgi uzsāktu vai turpinātu mācības Latvijā.

Topošā valdība arī apņemas veikt sagatavošanās darbus pārejai uz obligātu vidējo - vispārējo vai profesionālo - izglītību, izveidot jaunu karjeras izvēles motivācijas sistēmu, lai veicinātu jauniešu izvēli mācīties inženierzinātnes, dabaszinātnes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Veidos arī priekšnosacījumus, lai profesionālo, tai skaitā kultūras jomas, programmu apguvēju īpatsvars sasniegtu vismaz pusi no vidējās izglītības apguvēju skaita. Turpinās arī duālās profesionālās izglītības modeļa attīstīšanu un veidot Nacionālo akreditācijas aģentūru augstākās izglītības programmu akreditācijas organizēšanai.

L. Straujumas valdības plāno strādāt arī pie augstskolu tīkla attīstības modeļa izveides, īstenojot valsts augstskolu stratēģiskās specializācijas principu un nodrošinot gan valsts, gan reģionu līdzsvarotai attīstībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu. Tā vēlas novērst augstākās izglītības programmu nelietderīgu dublēšanos valsts augstskolās viena reģiona ietvaros, kā arī veicināt reģionālo augstskolu iesaisti reģionu ekonomiskās attīstības nodrošināšanā.

Tāpat tiks gatavoti priekšlikumi tāda augstākās izglītības finansēšanas modeļa pilnveidei, kas veicinātu valsts izaugsmi, augstākās izglītības pieejamību visos Latvijas reģionos, tās atbilstību darba tirgus vajadzībām un starptautiskajai konkurētspējai. Gatavojot 2015.gada budžetu, izvērtēs reālajām izmaksām atbilstošu studiju vietu finansējuma iespējas un turpinās darbu pie vienotā absolventu reģistra izveides.