PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

11982.jpeg
Foto: httpwww.123rf.comprofile_alexraths' 123RF Stock Photoa
Ministru kabineta komiteja šodien atbalstīja grozījumu projektu Izglītības likumā, paredzot mainīt pedagogu kvalitātes novērtēšanas sistēmu.

Grozījumi likumā paredz, ka Ministru kabinets noteiks jomas, kurās kvalitāte novērtējama, kvalitātes pakāpju aprakstus un kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtību, bet ne kvalitātes novērtēšanas kārtību. Savukārt novērtēšanas kritērijus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām jomām un kvalitātes pakāpju aprakstiem izstrādās izglītības iestāde, ņemot vērā izglītības iestādes mērķus un specifiku.

Tas nozīmē, ka pedagoga darbības jomas, kurās kvalitāte novērtējama, sākumskolai, speciālās izglītības iestādei, interešu izglītības iestādei vai valsts ģimnāzijai būs vienādas, bet kritēriji, kurus izmantos izglītības iestādē, veicot pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, būs atšķirīgi, vērsti uz konkrētās izglītības iestādes izglītības procesa kvalitāti.

Lēmumi par pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piešķiršanu izglītības iestādē tiks pieņemti, pastāvot vienādiem kritērijiem, kas ir atbilstoši izglītības iestādes darbības mērķiem.

Organizēšanas kārtībā tiks noteikts, ka izglītības iestādes vadītājs izveido novērtēšanas komisiju un apstiprina komisijas darbības kārtību, kurā ietver novērtēšanas norises un laika plānojumu, rezultātu apkopošanas, priekšlikuma izteikšanas kārtību izglītības iestādes vadītājam lēmuma pieņemšanai.

Tādējādi likumprojekts paredz vienkāršot un nodrošināt vienlīdzīgu novērtēšanas piemērošanas principu, novērtēšanas organizāciju, novērtējot pedagoga profesionālo darbību vienas novērtēšanas komisijas ietvaros.

Izglītības iestādes vadītājs lēmumā, pamatojoties uz novērtēšanas komisijas ieteikumu, noteiks kvalitātes pakāpes piešķiršanu uz vienu, diviem vai trim gadiem, nosakot kvalitātes pakāpes spēkā stāšanos ar kārtējā gada 1.septembri. Šādas kvalitātes pakāpes piešķiršanas derīguma termiņa variācijas tiek piedāvātas, ņemot vērā izglītības iestāžu atšķirīgo lielumu pēc izglītojamo skaita un attiecīgi arī pedagogu skaita, kā arī izglītības iestāžu specifiku - dažādas īstenojamās izglītības programmas, tādējādi novēršot darbietilpīgu novērtēšanas procedūru un pārāk lielu novērtēšanas procesā iesaistīto vērtētāju slodzi, sniedzot iespēju novērtēšanas procesa organizāciju pielāgot izglītības iestādes darbības mērķiem. Minētais risinājums ļaus sniegt lielāku atbalstu jaunajiem pedagogiem, bet pedagogiem ar lielāku darba pieredzi un darba kvalitāti, nosakot garāku kvalitātes pakāpes derīguma termiņu, mazinās birokrātisko slogu un veicinās uzticēšanos izglītības iestādes vadībai un novērtētajam pedagogam.

Likumprojekts arī paredz, ka piemaksas apmēru par kvalitātes pakāpi noteiks izglītības iestādes, kurā novērtēta pedagoga profesionālās darbības kvalitāte, vadītājs, ņemot vērā novērtēšanas procesa rezultātus un pieejamos finanšu līdzekļus. Tādējādi būs iespēja mainīt līdzšinējo praksi, ka izglītības iestādē pedagogiem vienlaikus tika noteiktas dažādas piemaksas, kas saistītas ar darba kvalitāti - piemaksa par kvalitātes pakāpi un piemaksa par kvalitāti.

Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā minētais risinājums ļaus efektīvāk izmantot finanšu līdzekļus izglītības iestāžu darba kvalitātes paaugstināšanai. Lai nodrošinātu valsts pārraudzību pār kvalitātes pakāpju un atbilstošu piemaksu piešķiršanu izglītības iestādēs, tiek paredzēts stiprināt izglītības iestāžu vadītāju atbildību, paplašinot normatīvo aktu kārtībā noteiktās izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas finanšu pārvaldības sadaļu. Ņemot vērā to, ka finansējums mērķdotācijai pedagogu darba samaksai tiek aprēķināts atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē un tajā īstenojamām izglītības programmām, piemaksas par pedagogu profesionālās darbības kvalitāti dažādās izglītības iestādēs var būt atšķirīgas. Savukārt vienas izglītības iestādes ietvaros nosakāma vienota piemaksa par katru no kvalitātes pakāpēm.

Par grozījumiem Izglītības likumā, 11.jūlijā, vēl lems valdība, informē aģentūra LETA.