VIAA īstenos jaunās funkcijas kā IZM izglītības programmu ieviešanas iestāde, teikts projektā, ziņo aģentūra LETA.

Noteikumu projekts tapis, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju", kurā teikts, ka ar 2020.gada 1.jūliju tiek likvidēta Studiju un zinātnes administrācija, nododot daļu funkcijas VIAA un daļu Latvijas Zinātnes padomei.

Aģentūra turpmāk varēs piedalīties studentu kreditēšanas politikas veidošanā valstī, nodrošināt studiju kreditēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, koordinēt un administrēt studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kā arī administrēt un normatīvajos aktos par studiju kreditēšanu noteiktajos gadījumos nodrošināt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksāšanu.