Portāla darbība radīja sašutumu sociālajos tīklos un akadēmiskajā sabiedrībā. Kā liecina TM mājaslapā esošā informācija, saskaņā ar normatīvo regulējumu Latvijā uzņēmums var veikt pētījumu par kādu jautājumu, saņemot par to samaksu. Vērtējot situāciju no civiltiesību viedokļa, darījumi, kas saistīti ar akadēmisko darbu pārdošanu, ja puses apzinās to tālāko izmantošanas mērķi, var tikt uzskatīti par spēkā neesošiem.

Tāpat atbilstoši Civillikumam darbības, kuru mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, nav spēkā. Tāpat arī pirkuma līguma priekšmets var būt tikai tādas lietas, ko ir atļauts un iespējams atsavināt, taču autora personiskās tiesības nav iespējams atsavināt, vēsta ziņu aģentūra LETA.

TM norāda, ka mācību procesa kontrole - studentu zināšanu un akadēmisko darbu pārbaude - un ētisko apsvērumu ievērošana ir būtiskākais šajā gadījumā.

Studentu mācību procesā tapušo akadēmisko vai studiju darbu izvērtēšana ir mācību procesa sastāvdaļa. Līdz ar to šo darbu izvērtējums ir mācībspēku pārziņā, jo tieši studentu zināšanu pārbaudes laikā svarīgi ir konstatēt plaģiātus.

E-klase jau rakstīja, ka portāls Akademika.lv, kas sevi piesaka kā akadēmisko konsultāciju portāls, pēc būtības piedāvā akadēmisko rakstu darbu izstrādi.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete norādījusi, ka šāda darbība vērtējama kā plaģiātisma veicināšana. Tāpat I. Druviete aicinājusi izvērtēt portāla darbības ētisko pusi.

Portālu izveidojis uzņēmums AKCL, kas 2012.gadā piedalījies biznesa inkubatorā Magnus.