Kā informēja Latvijas Vecāku foruma pārstāve Kristiāna Kalniņa, plānots arī diskutēt, kā veidot emocionāli drošu, cieņpilnu un iekļaujošu skolas vidi, sadarbojoties vecākiem, speciālistiem, valsts un pašvaldības iestādēm, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Gan Pasaules Veselības organizācijas 2012.gadā publiskotais pētījums, gan vairāki Latvijas institūciju pētījumi liecinot, ka mūsu valsts skolu vide ir nedroša, ievērojami biežāk notiek vienaudžu savstarpēja apcelšana un vardarbība. Savukārt par atsevišķiem ilgstošas apcelšanas un vardarbības gadījumiem var uzzināt plašsaziņas līdzekļos un sadarbībā ar vecākiem, norāda vecāku organizāciju pārstāvji.

"Latvijas skolu vidi patlaban nevar saukt par iekļaujošu - piemēram, skolēni ar speciālām (īpašām) vajadzībām vispārizglītojošā skolā cieš no atbilstošu metožu, sagatavotu pedagogu, apmaksāta pedagoga laika individuālam darbam vai atbalsta personāla trūkuma," skaidro Latvijas Vecāku foruma koordinatore Jana Simanovska. Viņa akcentē, ka tādēļ bērni spiesti mācīties specializētā skolā arī tad, ja ģimene to nevēlas, kas savukārt bieži var liegt bērniem augt ģimeniskā vidē, jo šādas skolas mēdz būt tālu no mājām.

Pētot Latvijas situāciju un pētījumos pamatotu labo praksi citur pasaulē, vecāku organizācijas izstrādājušas mērķus un indikatorus, pēc kuriem būtu iespējams noteikt, cik Latvijas skolas ir drošas un iekļaujošas.

Tāpat arī pašreiz izglītības sistēmā neesot atbildīgā par drošību skolās, un tās nav tikai vecāku intereses, bet galvenokārt bērnu tiesību jautājums, jo bērniem skolā jājūtas droši. Vecāki uzskata, ka skolām būtu nepieciešams gan metodisks darbs, gan atbilstoši sagatavoti speciālisti, gan arī finansējums no valsts.

"Mēs vēlamies, lai izglītības politika balstītos uz skaidriem, izmērāmiem mērķiem, rūpīgu faktu analīzi, izmantojot pētījumu datus un citu valstu labāko pieredzi," norāda Latvijas Vecāku foruma koordinatores vietniece Kristīne Dūdiņa, akcentējot, ka Latvijā pašreiz valstiskā līmenī nepietiekami apkopo un nedara sabiedrībai pieejamus datus, kas ļautu noteikt izglītības sistēmas kvalitāti un efektivitāti un kas noderētu politikas izstrādē attiecībā uz iekļaujošu, kā arī drošu un cieņpilnu skolu.

Šodien gaidāmajā diskusijā piedalīsies arī Norvēģijas un Islandes vecāku organizāciju pārstāvji, kas dalīsies pieredzē. 

Konference būs vērojama arī tiešraidē tīmekļa vietnē www.vecakuforums.lv.