Apmeklējuma laikā A. Bērziņš piedalījās ģimnāzijas direktora un skolotāja Andra Priekuļa vadītajā ekonomikas stundā, kuras noslēgumā 10.klases skolēniem izteica savu redzējumu un vēlējumu nākotnes profesijas izvēlē, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Prezidents uzsvēra, ka ikvienas profesionālas veiksmes pamatā ir pārdomāta profesijas izvēle, kas sakņojas mērķī nepārstāt attīstīt un pilnveidot sevi, spēt uzturēt sevi un palīdzēt tuvākajiem, ja šāda nepieciešamība rodas.

"Ekonomika nav profesija, tās ir nepieciešamās papildu zināšanas, lai varētu būt veiksmīgs biznesā. Gluži tāpat kā valodu zināšana ir tikai papildu instruments, kas paver pasauli. Es novēlu, lai katrs no jums atrod un apgūst savu pamatprofesiju," uzsvēra prezidents, atzinīgi novērtējot ekonomikas mācību saturu un skolēnu sniegumu stundā.

Tiekoties ar Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolēniem, prezidents dalījās domās par to, kas mūsu valstij būtu jāsasniedz līdz tās 100 gadu jubilejai. A. Bērziņš savā uzrunā uzsvēra, ka Latvijas stiprums sakņojas katra indivīda stiprumā un pārliecībā par sevi, apgūstot pasaules līmeņa zinības un ar to starpniecību palīdzot gan sev, gan savai valstij kļūt konkurētspējīgai pasaulē.