PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

10573.jpeg
Foto: Reinis Inkēns / Saeimas Kanceleja
Valsts prezidents Raimonds Vējonis personīgi neatbalsta skolas gaitu sākšanu jau sešu gadu vecumā, jo uzskata, ka daudzi sešgadnieki tam nav gatavi.

Prezidents gan atzīst, ka nav apmierinoša arī situācija, kad vidusskolā mācās 19 gadus veci jaunieši, jo esot jāveicina pēc iespējas ātrāka un efektīvāka cilvēku nonākšana darba tirgū, informē aģentūra LETA

"Acīmredzot ir nepieciešamas plašākas diskusijas par to, kā uzlabot mācību procesa kvalitāti, lai vidējo izglītību būtu iespējams iegūt pēc iespējas īsākā laikā," uzskata prezidents.

E-klase jau informēja, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) bija iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Vispārējās izglītības likumā, tajos paredzot obligātās pamatizglītības apguves uzsākšanu no sešu gadu vecuma, vienlaikus saglabājot tiesiski legālu iespēju pamatotas nepieciešamības gadījumā to sākt arī gadu vēlāk. IZM piedāvāja, lai minētās izmaiņas stātos spēkā no 2018.gada 1.jūlija.

Ministrijas ieskatā vairāki argumenti par labu pamatizglītības uzsākšanai no sešu gadu vecuma saistāmi ar sabiedrībā pastāvošo uzskatu un problēmu, ka daudzviet vidējās izglītības iestādēs gados vecākajiem jauniešiem zūd motivācija mācīties, psiholoģiski viņi vairs neatbilst vispārizglītojošās skolās patlaban organizētajam mācību procesam, radušās citas prioritātes. Tāpat jau vidusskolas vecumā izglītojamie sāk meklēt darbu, kas kaitē izglītības ieguvei, jo tiek kavētas stundas un mācībām vairs netiek pievērsta tik liela uzmanība. 2015./2016.mācību gadā mācības vispārizglītojošajās dienas mācību programmās 12.klasē sāka 1111 (12%) 1996.gadā vai agrāk dzimušie izglītojamie, kuri vispārējās vidējās izglītības ieguvi pabeigs 20 gadu vecumā.

Šie fakti, kā uzsver IZM, norāda uz problēmām pastāvošajā vispārējās vidējās izglītības modelī. Agrākas vidējās izglītības ieguve var būt produktīva, ja ir cieši saistīta ar mācību satura pilnveidi, ar izglītības procesa virzību uz to, lai jaunieši ātrāk apzinātos savus talantus, ātrāk apjaustu karjeras iespējas.

Agrāka iesaistīšanās pamatizglītības programmā IZM ieskatā pozitīvi ietekmē bērna attīstību, novērš riskus un kompensēt attīstošu vidi, ja bērnam to nespēj sniegt ģimene.

Valdība pagaidām neskatīs IZM piedāvātos likuma grozījumus par pamatizglītības sākšanu no sešu gadu vecuma. Ministru prezidents Māris Kučinskis iepriekš uzsvēra, ka šādu jautājumu nevar vērtēt budžeta paketē jeb kā saistītu ar nākamā gada valsts budžetu. Šis ir pietiekami "sensitīvs jautājums", tāpēc tas būtu jāvirza ierastajā kārtībā, sākot no valsts sekretāru sanāksmes, uzskata valdības vadītājs.