PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

8883.jpeg
Foto: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Izglītības reformu jomā šobrīd valda neskaidrība, šī iemesla dēļ ir svarīgi vienoties par taisnīgu pedagogu darba samaksas sistēmu.

Mācību saturam jāatbilst sabiedrībā un darba tirgū nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, norādīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Savā uzrunā Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā forumā vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un pašvaldību izglītības speciālistiem Izglītība krustcelēs: iespējas un izvēle,  R. Vējonis vērsa uzmanību, ka kopīgais uzdevums ir radīt visus priekšnoteikumus, lai Latvijā augtu zinoši un prasmīgi, radoši un atbildīgi, kā arī kritiski domājoši cilvēki, kas spēj atšķirt graudus no pelavām.

"Latvijas bagātība ir izglītoti cilvēki, tāpēc ir svarīgi veidot kvalitatīvu izglītības sistēmu," uzsvēra prezidents, norādot, ka ir daudz jomu, kurās darbs jau notiek, taču pašlaik nepieciešams panākt vienotu izpratni par konkrētiem iespējamiem uzlabojumiem un risinājumiem pedagogu darba samaksas modelī, lai mazinātu skolotāju neskaidrību par nākotni, informē ziņu aģentūra Leta.

"Neapšaubāmi, izglītības sistēmas satura modernizācijas rezultāti būs sagaidāmi tikai vidējā vai pat ilgtermiņā, tomēr pie tā jāsāk strādāt nekavējoties. Zināšanām jābūt tautsaimniecības dzinulim. Citiem vārdiem sakot, ir jārada tāda izglītības sistēma, kas spētu nodrošināt uzņēmējdarbības pieprasījumam atbilstošus cilvēkresursus, jo tieši izglītoti cilvēki būs tie, kas spēs radīt idejas, kurās būs vērts investēt," sacīja R. Vējonis.

Tāpat prezidents pauda uzskatu, ka šodien ir izšķirīgi svarīgi, lai pēc skolas beigšanas jaunieši Latvijā būtu ne tikai priekšzīmīgi doto uzdevumu izpildītāji, bet būtu par sevi pārliecināti un gatavi uzņemties atbildību - gan veidojot uzņēmumus, gan dodot darbu citiem. Šī iemesla dēļ R. Vējonis izteica aicinājumu ikvienam skolotājam jauniešos jau skolas solā iedrošināt attīstīt sevī uzņēmēju.