Visā Latvijā darbojas vairāk nekā 75 tūkstoši lauku saimniecību (ar vidējo lielumu – 38,3 hektāri). Nozare prasa arvien jaunas darba rokas. Rokas, kas pārzina visu saimniecības darbības lauku, nevis specializējas tikai vienā šaurā jomā. Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis ir profesija, kurā paralēli zināšanām un prasmēm par lauksaimniecības tehniku, jaunietis apgūst lauku saimniecības pamatprocesus, kā arī augkopības un lopkopības pamatus, darba plānošanu un organizāciju.

Svarīgi, ka profesionālās kvalifikācijas prasības ir izstrādātas, iesaistot lauksaimnieku organizācijas un pašus lauksaimniekus. Tieši lauksaimnieku bērni bieži ir tie, kuri izvēlas apgūt šo profesiju, lai sekmīgi turpinātu ģimenes iesākto. Taču par lauksaimniecības mehanizācijas tehniķi kļūt var ikviens, kurš vēlas izaugt par spēcīgas Latvijas lauku saimniecības tehnikas ekspluatācijas  lietpratēju - pārvaldnieku vai pat vadītāju.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums ir izglītības iestāde ar bagātām tradīcijām, vispusīgu zināšanu bagāžu un mūsdienīgu skatu uz izglītības procesu nākotnei. Nepārtraukti notiek materiāli tehniskās bāzes papildināšana, lai jaunieši var mācīties ar reālā darba vidē izmantotām tehnoloģijām. Mācību process tiek organizēts, lai teorētiskās zināšanas papildina  prakses darbi, ne mazāk svarīga ir jauniešu praktizēšanās reālā darba vidē – lauku saimniecībās un uzņēmumos.

Mācību procesā iegūsi arī traktortehnikas TR2 kategorijas un auto B vadītāja apliecību, atkarībā no sekmēm varēsi pretendēt uz stipendiju līdz 150 eiro apmērā.

Lepojamies ar to, ka audzēkņiem varam nodrošināt mācības modernos mācību kompleksos un laboratorijās, nav mazsvarīgi arī sadzīves apstākļi – ja izvēlēsies mācības Kandavā, varēsi dzīvot pilnībā renovētās kopmītnēs, sportot atjaunotā stadionā un pusdienot jaunajā studentu kafejnīcā.

Uzzini vairāk par profesiju “Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis” tehnikuma mājaslapā. Profesiju iespējams apgūt arī tehnikuma struktūrvienībās Saulainē un Cīravā. Ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa kvalifikāciju 2 gadu laikā Kandavā iespējams apgūt arī neklātienē.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā pēc 9. klases vari mācīties šādās specialitātēs:

- Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis (Kandavā, Cīravā, Saulainē);

- Automehāniķis (Kandavā);

- Elektrotehniķis (Kandavā);

- Spēkratu mehāniķis (Kandavā);

- Pavārs (Kandavā, Cīravā un Saulainē);

- Datorsistēmu tehniķis (Saulainē);

- Viesmīlības pakalpojumu speciālists (Saulainē);

- Kokapstrādes iekārtu operators (Cīravā);

- Pavāra palīgs (Cīravā).

Izglītojamo uzņemšana tehnikumā sāksies 2021. gada jūnijā. Iepazīsties ar visu informāciju, izvērtē un pievienojies mums!

Reklāmraksts