PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Projekta “Lielo datu vadīta Termodinamisko procesu monitoringa un pārvaldības risinājuma izstrāde datu centra gaisa dzesēšanas sistēmu Energopatēriņa samazināšanai un Optimālas darbības nodrošināšanai (bigTEO)” aktualitātes
Projekta “Lielo datu vadīta Termodinamisko procesu monitoringa un pārvaldības risinājuma izstrāde datu centra gaisa dzesēšanas sistēmu Energopatēriņa samazināšanai un Optimālas darbības nodrošināšanai (bigTEO)” aktualitātes
Foto: pexels
SIA “Izglītības sistēmas” turpina Projekta Nr.1.1.1.1/20/A/021 “Lielo datu vadīta Termodinamisko procesu monitoringa un pārvaldības risinājuma izstrāde datu centra gaisa dzesēšanas sistēmu Energopatēriņa samazināšanai un Optimālas darbības nodrošināšanai (bigTEO)” īstenošanu.

Tiek turpināts darbs pie datu centra termodinamiskās ainas izpētes un eksperimentālo datu ieguves. Notiek periodisko datu izgūšana no datu sistēmām, to formatēšana, un sadalīšana pa datu kopām un anotēšana. Turpinās serveru un skapju sistēmas iekšējo datu ieguve un formatizēšana, CRASH sistēmas monitorings un analīze.

Turpinās risinājuma algoritmu un mašīnmācīšanās modeļu izstrāde, t.sk.  KPI definēšana, nepieciešamo datu kopu sagatavošana no lietošanas gadījuma partnera un API papildināšana. Notiek darbs pie  programmatūras ietvara un atbilstoša datu bāzes izstrādāšanas, kas nodrošinās datu atjaunošanu atbilstoši eksperimentu vajadzībām, kā arī apmācības un testa kopas atlases automātiski par nepieciešamajiem periodiem.

Projekta kopējās izmaksas: 664 640,98 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 466 131,07 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.10.2023.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png