Turpinās darbs pie datu centra termodinamiskās ainas izpētes un eksperimentālo datu ieguves, kas ietver periodisko datu izgūšanu no DEAC Zabbix sistēmas, formatēšanas, sadalīšanas pa datu kopām un anotēšanas, un datu integrācijas BigTEO datubāzē.

Notiek darbs pie individuālo servera skapju termiskās ainas izpētes, serveru un skapju sistēmas iekšējo datu ieguves, formatizēšanas un integrācijas datubāzē. Turpinās CRASH sistēmas analīze un monitorings, kā arī individuālā serveru skapja modeļa izstrāde.

Turpinās risinājuma algoritmu un mašīnmācīšanās modeļu izstrāde, 2D un 3D modeļu izveide, reālo sensoru datu attēlošana un darbs pie KPI atlases kritēriju definēšanas. Notiek perspektīvāko algoritmu testu veikšana uz testa datu kopas, eksperimenti  ar dažādiem slodžu režīmiem, izmantojot ARIMA un SARIMA algoritmus, kā arī turpinās darbi API paplašināšanai un datu uzkrāšana. Uzsākta analīzes algoritmu izstrāde.

Projekta kopējās izmaksas: 664 640,98 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 466 131,07 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.10.2023.