Ir pilnībā pabeigts darbs pie aktivitātes, kuras mērķis bija izstrādāt risinājuma algoritmus un mašīnmācīšanās modeļus. Aktivitātes ietvaros tika sagatavots jomas aktuālo risinājumu apskats/analīze, perspektīvāko algoritmu testu veikšana un testu datu kopas, kā arī mašīnmācīšanās modeļu prototipu izstrāde.

Atlikušajā projekta īstenošanas laikā turpināsies darbs pie risinājuma prototipa izstrādes, tajā integrējot līdz šim Projekta laikā izpētītās tehnoloģijas.  Dotajā brīdī ir uzsākta un turpinās analīzes algoritmu integrēšana optimizatora programmā, kas ietver programmatūras bloku izstrādi, lai tālāk varētu veikt risinājuma darbības testu veikšanu un iegūto datu analīzi un nepieciešamības gadījumā algoritma optimizēšanu.

Projekta kopējās izmaksas: 664 640,98 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 466 131,07 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.10.2023.