PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. aprīlis

Jadviga, Laura

agriculture-basket-beets-533360.jpg
Foto: Pexels
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), jaunajā mācību gadā 55 izglītības iestādēs, pārbaudot pārtikas produktu piegāžu atbilstību zaļā publiskā iepirkuma prasībām, 86% no veiktajām pārbaudēm konstatējis pārkāpumus, informēja PVD.

Izglītības iestādes nav ievērojušas iepirkuma tehniskajās specifikācijās noteiktās zaļā publiskā iepirkuma prasības. PVD informē, ka visos šajos gadījumos izglītības iestādēm būtu bijis jāpārliecinās, ka piegādāti līguma nosacījumiem atbilstoši produkti, tomēr tas nav darīts.

Tāpat 24 izglītības iestādēs PVD konstatējis, ka tehniskajā specifikācijā noteiktajām zaļā publiskā iepirkuma prasībām atbilst vien daļa no izglītības iestādēm piegādātajiem produktiem. Saskaņā ar PVD sniegto informāciju, izglītības iestādēm piegādāta prasībām neatbilstoša svaiga gaļa, gaļas un piena produkti, olas, milti, makaroni un zirņi. Tie bijuši ražoti citā, iepirkuma tehniskajā specifikācijā neuzrādītā uzņēmumā, vai arī atbilstošajā uzņēmumā, taču atsevišķu produktu vietā piegādāti citi šī uzņēmuma ražojumi, kas neatbilst zaļā publiskā iepirkuma prasībām.

Tāpat piegādāti neatbilstoši augļi, dārzeņi un zaļumi. Atsevišķos gadījumos piegādātājs arī ir maldinājis par dārzeņu izcelsmes valsti, citās valstīs ražotu produkciju uzdodot par Latvijas.

Tikmēr 14 izglītības iestādēs PVD konstatējis, ka piegādātie produkti neatbilst arī tehniskajās specifikācijās produkta aprakstā noteiktajām prasībām. Piedāvāto produktu vietā tiek piegādāti zemākas kvalitātes produkti, piemēram, "extra virgin" olīveļļas vietā olīvu izspaidu eļļa. Tāpat nav ievēroti arī citi aprakstā minētie nosacījumi, piemēram, produktu iepakojums, kvalitāte, izcelsme.

Tāpat PVD konstatējis, ka atsevišķiem produktiem, kuriem vajadzētu atbilst zaļā publiskā iepirkuma prasībām, piemēram, ievārījumam vai zvejas produktiem sastāvā ir pārtikas piedevas, kas neatbilst zaļā publiskā iepirkuma produkta kritērijiem un noteikumos par uztura normām noteiktajām prasībām.

Tikmēr 11 izglītības iestādēs nebija iespējams izvērtēt piegādāto produktu atbilstību zaļā publiskā iepirkuma līguma nosacījumiem, jo nebija pieejama pārtikas produktu iepirkuma dokumentācija - līgumi, tehniskās specifikācijas, informē aģentūra LETA.

PVD pārbaudes veicis arī divos vairumtirdzniecības uzņēmumos, kas neievēroja līguma nosacījumus un piegādāja uzņēmumiem zaļā publiskā iepirkuma prasībām neatbilstošus produktus. Vienā no pārbaudītajiem uzņēmumiem noliktavā atradās dārzeņi bez marķējuma un, piegādājot tos izglītības iestādēm, pavaddokumentos vai marķējumā tika norādīta maldinoša informācija par produkta izcelsmi. Abos uzņēmumos konstatēts, ka netiek ievērots nosacījums piedāvāt konkrēta ražotāja produktus.

Par pārkāpumiem vienam uzņēmumam piemērots naudas sods un uzsākta administratīvā lietvedība, jo pārkāpumi konstatēti atkārtoti, bet otrs uzņēmums pagaidām saņēmis PVD aizrādījumu.

PVD atgādina, ka zaļā publiskā iepirkuma prasībām atbilstoši produkti ir tādi produkti, kas audzēti/ iegūti Latvijā un atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (marķējumi "Zaļā karotīte" un "Bordo karotīte"), bioloģiskās lauksaimniecības, vai tās produktu kvalitātes rādītāju vai lauksaimniecības integrētās audzēšanas prasībām.

Tāpat PVD norāda, ka uzņēmumam, piedaloties iepirkumā, ir jāapliecina, ka tas līguma darbības laikā izglītības iestādei piegādās zaļā publiskā iepirkuma prasībām atbilstošus produktus, kuru apraksts un ražotājs ir norādīs tehniskajā specifikācijā.