Tas būtu veids kā palielināt interesi arī par dabaszinātnēm, kā arī uzlabot jauniešu zināšanas matemātikā, fizikā un ķīmijā, uzskata Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors Leonīds Ribickis.

RTU atbalsta izglītības satura reformu, uzsvēra L.Ribickis, norādot, ka inženierzinātņu un augsto tehnoloģiju studijas jauniešiem pavērs plašākas iespējas darba tirgū, kur nākotnē aizvien lielāka loma būs mākslīgajam intelektam un būs nepieciešami augsti kvalificēti inženierzinātņu un informācijas tehnoloģijas speciālisti. Līdz ar to RTU rektors atbalsta obligāto centralizēto eksāmenu ieviešanu fizikā un ķīmijā, taču akcentē, ka to nevar darīt, nemainot pašreizējo izglītības sistēmu.

"Attīstoties tehnoloģijām, nākotnē notiks darba tirgus pārveides process un aizvien lielāka loma būs mākslīgajam intelektam un robotizētām iekārtām, taču arvien mazāk būs nepieciešams mazkvalificēts darbaspēks. Tāpēc tagadējiem skolēniem ir nepieciešams apgūt eksaktos priekšmetus, lai viņi būtu konkurētspējīgi darba tirgū, kurā viņiem būs jāsacenšas ne tikai ar cilvēkiem, bet arī ar mākslīgo intelektu. Tāpēc ieguvēji būs tie, kuri spēs strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, kā arī paši tās izgudrot," uzskata L.Ribickis.

Sekojot līdzi jaunākajām darba tirgus attīstības tendencēm, RTU rosina inženierzinātņu studentus veidot savus inovatīvos produktus un mācīties tos komercializēt, tā pašiem kļūstot par uzņēmējiem - darba devējiem, kuri veicina jauno tehnoloģiju attīstību un sniedz nozīmīgu ieguldījumu valsts tautsaimniecībā.

RTU rektors atgādina, ka jau patlaban darba tirgū ir liels pieprasījums pēc augsto tehnoloģiju un inženierzinātņu speciālistiem un prognozes liecina - šo speciālistu trūkumu Latvija izjutīs arī nākotnē, tāpēc RTU ne tikai sagatavo inženierzinātņu speciālistus, bet strādā arī ar skolēniem, viņus ieinteresējot eksaktajās zinātnēs un palīdzot sagatavoties studijām, informē aģentūra LETA.