PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

6397.jpeg
Foto: andresr / 123RF
No 2019.gada 1.jūlija tiks reorganizētas divas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotībā esošās valsts koledžas, tās pievienojot universitātēm - Rīgas 1.medicīnas koledža turpinās pastāvēt kā Latvijas Universitātes (LU) aģentūra, savukārt Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža kļūs par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) aģentūru, šodien lēma valdība.

Abas minētās koledžas nodrošina kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu valstij svarīgās tautsaimniecības jomās, un koledžu absolventi darba tirgū ir pieprasīti un novērtēti, skaidroja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Ministrijā uzsvēra, ka reorganizācijas rezultātā visas pašreizējās abu koledžu realizētās programmas turpinās īstenot universitāšu aģentūras, nodrošinot studējošajiem plašākas studiju un pētniecības iespējas un paaugstinot starptautisko konkurētspēju. Koledžu integrācija universitātēs ļaus efektīvi izmantot augstākās izglītības un zinātnes resursus, paaugstinot studiju programmu kvalitāti un stiprināt to sasaisti ar pētniecību.

Rīgas 1.medicīnas koledžas stratēģijā 2015.-2020.gadam kā viens no mērķiem ir definēta sadarbība un ciešāka integrācija ar augstskolām. Koledžas direktora vietniece Ausma Cēbere skaidroja, ka, attīstot pirms vairākiem gadiem veiksmīgi sākto sadarbību ar LU un turpmāk darbojoties universitātes aģentūras statusā, koledžai paveras plašākas iespējas vēl efektīvāk organizēt mācību procesu un sagatavot kvalitatīvus speciālistus, īpaši farmācijā un zobārstniecībā, kā arī pilnvērtīgāk izmantot abu mācību iestāžu infrastruktūru un resursus. Tāpat tas ļaus veiksmīgāk nodrošināt mācību un studiju pēctecību, paaugstināt programmu kvalitāti un studiju sasaisti ar pētniecību.

LU ieskatā, koledžas integrācija ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas izglītības uz zinātnes telpas nostiprināšanā, kas pozitīvi ietekmēs tautsaimniecības izaugsmi. LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš pauda, ka studentiem būs daudz plašākas iespējas turpināt studijas universitātēs un iesaistīties pētnieciskajā darbā sev tuvā zinātnes nozarē. Ieguvums studentiem būs arī paaugstināta studiju resursu pieejamība, tajā skaitā augstvērtīgajam LU e-resursu klāstam, iespēja jau laikus sagatavoties studijām augstākā līmenī un kļūšana par daļu no lielākas studentu kopienas ar visām papildu iespējām, piemēram, kultūras un sporta jomā.

Pret Rīgas 1.medicīnas koledžas pievienošanu LU iebilda Rīgas Stradiņa universitāte, informē aģentūra LETA.

RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps uzskata, ka vienošanās ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu par tās integrāciju RTU ir labs piemērs, kā izglītības iestādes sadarbībā ar industriju pārdomātā procesā vienojas kopīgi strādāt, lai darba tirgum sagatavotu izcilus speciālistus. Apvienojot spēkus, tiek stiprināts gan studiju process, gan veicināta kopēja resursu izmantošana, tā veidojot spēcīgāku pamatu ķīmijas jomas tālākai attīstībai, sacīja A.Zeps.

Arī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktore Dace Vilkena uzsvēra, ka šīs ir pozitīvas pārmaiņas, kas koledžai pavērs jaunas attīstības iespējas. "Varēsim vieglāk un ātrāk reaģēt uz nozaru darbaspēka pieprasījuma izmaiņām un operatīvāk sagatavot nozarēm nepieciešamos speciālistus ar profesionālo kvalifikāciju," piebilda D.Vilkena.

Kā piebilda IZM, tā ir nodrošinājusi, ka koledžu infrastruktūrā tiek veikti nozīmīgi Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumi, stiprinot iestāžu iekšējo pārvaldību un resursu vadību. Tiek modernizētas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tostarp medicīnas un radošās industrijas, studiju programmas, uzlabota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mācību vide koledžās.

Ministrija, īstenojot augstākās izglītības reformas saistībā ar koledžu iekļaušanu universitātēs, individuāli izvērtē katru gadījumu, novērtējot katras koledžas iespējamo integrāciju kontekstā ar profesionālās izglītības attīstības tendencēm. Pārmaiņu mērķis ir mobilizēt profesionālās un augstākās izglītības resursus, lai veicinātu augstākās profesionālās izglītības orientāciju uz inovāciju kompetenču veidošanu un tādējādi nodrošinātu Latvijas ekonomikas attīstībai nepieciešamā cilvēkkapitāla attīstīšanu.

Līdz ar Rīgas 1.medicīnas koledžas reorganizāciju noslēgsies 2010.gadā sāktais medicīnas koledžu reorganizācijas process, kura gaitā pakāpeniski izstrādāts katras medicīnas koledžas atbilstošākais integrācijas modelis. Integrācija ļaus koledžai turpināt arī profesionālo izglītības programmu īstenošanu, izmantojot Latvijas Universitātes resursus, tai skaitā ciešāk sadarboties ar Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžu un Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžu.

Pārmaiņu rezultātā Rīgas 1.medicīnas koledža kļūs par Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžu, savukārt Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža kļūs par Rīgas Tehniskās universitātes Tehnoloģijas koledžu.